Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP IVLogo

MSWiA dofinansuje IV etap powiatowego projektu RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

Powiat Prudnicki otrzymał 100 tys. zł dofinansowania z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, na realizację IV etapu projektu pod nazwą „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych, które w dniu 21 maja br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski odebrał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego list potwierdzający przyznanie dofinansowania z MSWiA.

Całkowita wartość projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, to 135 tys. zł, w tym:

 • dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 100 tys. zł
 • wkład własny z budżetu Powiatu Prudnickiego – 35 tys. zł.

Partnerami w realizacji projektu są: Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Zakład Karny w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku, Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. Koordynatorem projektu jest Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego - Anna Wojtczak.

- Program „Razem bezpieczniej” mobilizuje do współpracy społeczności lokalne. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakich wszyscy potrzebujemy - mówił wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania.

To już trzecia edycja programu. Wcześniej był on realizowany w latach 2007–2015 (I edycja), oraz w latach 2016 i 2017 (II edycja). Łącznie w latach 2018-2020 nakłady na „Razem bezpieczniej” wyniosą ponad 19 mln zł.

2019-06-04

2019-06-04

Tylko RAZEM jest bezpieczniej!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej, Starostwo Powiatowe w Prudniku rozpoczyna realizację kolejnego, IV etapu projektu pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Projekt zajął pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim (zyskując w wyniku oceny 99 punktów) i znalazł się na liście projektów zarekomendowanych z naszego województwa do postępowania konkursowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku oceny na szczeblu centralnym projekt znalazł się na liście pięciu projektów dofinansowanych w obszarze Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (Cel szczegółowy Nr 3). W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, już po raz czwarty powiat otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 100.000 zł. Wkład własny zostanie wniesiony w kwocie 35.000 zł.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego poprzez wielopłaszczyznowe, kompleksowe działania polegające na:

 • przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałaniu hejtowi, mowie nienawiści, wśród młodzieży, a także na zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy,
 • zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
 • tworzeniu bezpiecznych przejść dla pieszych,
 • edukacji dla bezpieczeństwa, zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji osób starszych – seniorów.

Wśród najważniejszych zadań obecnie realizowanych będą:

 • montaż oświetlenia ulicznego przejścia dla ruchu drogowego;
 • zakup dwóch defibrylatorów wraz z szafkami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (mobilnego centrum monitoringu, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, oprogramowania do obróbki zdjęć i filmów, testów na wykrywanie narkotyków i innych substancji, elementów odblaskowych, maskotek dla dzieci doświadczających przemocy);
 • szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa sportowego, topografii z elementami terenoznawstwa;
 • przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w tym V Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT;
 • konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Nie patrz w ekran telefonu, gdy chcesz cały dojść do domu”;
 • szkolenia edukacyjne w szkołach nauki jazdy oraz szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku;
 • kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”, „Odpowiedzialny sprzedawca- bezpieczna młodzież bez używek”;
 • IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.

Ww. działania Starostwa będą wspierane przez: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Zakład Karny w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku oraz Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

Debata Oksfordzka w ZSR w Prudniku

W dniu 22 maja 2019 r. wolontariusze z ”Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizowali Debatę Oksfordzką pod hasłem „CYBERPRZESTRZEŃ - DOBRODZIEJSTWO CZY ZAGROŻENIA?”.

Celem debaty było zwiększenie świadomości młodzieży, dotyczącej korzyści oraz zagrożeń związanych z używaniem mediów elektronicznych i rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z nowych mediów. Uczestniczyli w niej wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” z ZSR, ZSO nr 1 w Prudniku i ZS w Głogówku, podzieleni na grupy reprezentujące dwa odmienne punkty widzenia: "Propozycję" ("Dobrodziejstwo") i "Opozycję" ("Zagrożenia").

Dyskusję poprzedziło wykonanie hymnu „Świat na TAK” przez Małgorzatę Majewską, a następnie przedstawienie scenki teatru profilaktycznego przez uczniów klasy pierwszej mundurowej II LO.

Nad przebiegiem debaty czuwała Marszałek (Marcelina Marczak z ”Powiatowego Klubu Ośmiu”), a wypowiedziom mówców poszczególnych stron przysłuchiwało się jury, w składzie:

 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku – Anna Wojtczak;
 • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku – podkom. Kamil Perewizny;
 • Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku - st. bryg. Tomasz Protaś;
 • Rzecznik prasowy Zakładu karnego w Nysie - Oddział Zewnętrzny w Prudniku - kpt. Artur Pikuła.

Jurorzy oceniali mówców pod względem: kultury wypowiedzi, precyzji formułowanych argumentów, oraz umiejętności perswazji.

Po przedstawieniu przez obie strony debaty stanowisk, rundzie pytań i odpowiedzi, nastąpiło głosowanie publiczności, które zdecydowało o wyniku debaty - poprzez udzielenia poparcia jednej ze stron: "Propozycji" ("Dobrodziejstwo") lub "Opozycji" ("Zagrożenia"). Czas uczestnikom oraz publiczności urozmaicił występ młodzieżowego zespołu rockowego NeW, w składzie: Laura Petzuch (LO nr 1 w Opolu) i Agnieszka Poremba (Gimnazjum w Głogówku) - voc., Adam Obstoj (ZS Mech. w Opolu) - git., Piotr Obstoj (ZS Mech. w Opolu) - perk., Michał Karel (ZS w Głogówku) - git. bas.

Wyniki głosowania oraz werdykt jury przedstawił przewodniczący komisji – podkom. Kamil Perewizny z KPP w Prudniku. Publiczność opowiedziała się zdecydowanie za argumentami strony "Propozycji", uznającej cyberprzestrzeń za dobrodziejstwo - stosunkiem głosów 111 do 67. Członkowie jury przyznali 80 pkt stronie "Opozycji" i 74 pkt. "Propozycji". Ostatecznie zatem wynik debaty wyniósł 185 ("Dobrodziejstwo") do 147 ("Zagrożenie").

Debata Oksfordzka w ZSR odbyła się w ramach realizacji partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas 40. Rajdu Maluchów

W trakcie jubileuszowej edycji imprezy, w dniu 1 czerwca br., funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, przy wsparciu uczniów klas mundurowych prudnickiego Zespołu Szkół Rolniczych, realizowali działania w ramach kampanii „Świeć odblaskiem-daj się zauważyć”.

Podczas Rajdu, odbywającego się z okazji Dnia Dziecka, wśród uczestników rozpropagowane zostały elementy odblaskowe, ponadto policjanci KPP w Prudniku zaprezentowali swoją pracę, przypomnieli też podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając najmłodszych do noszenia elementów odblaskowych.

Wśród wielu atrakcji nie zabrakło policyjnego radiowozu, motocykla oraz maskotki prudnickiej Policji – sierżanta Prudka, który wśród najmłodszych wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzy. Dzieci miały okazję zrobienia sobie pamiątkowych odbitek linii papilarnych oraz mogły wziąć udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie.

Rajd Maluchów, organizowany z okazji Dnia Dziecka, jest imprezą rodzinną z długoletnią tradycją, cieszącą się z roku na rok większym zainteresowaniem. Festyn, pełen niespodzianek i dobrej zabawy, jest dogodnym momentem do prowadzenia edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020".

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

IV Wojewódzki Turniej Rowerowy

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udział w rywalizacji wzięło 22 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa opolskiego (z Krapkowic, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla, Kadłuba, Głubczyc i Prudnika). W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. bryg. Tomasz Protaś, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Ryszard Matuszak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Kamil Perewizny, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Beata Rudzińska, Kierownik Rewiru Dzielnicowych kom. Katarzyna Żegleń, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Damian Smolski oraz funkcjonariusze KPP, strażacy KP PSP, ratownicy medyczni PCM. S.A. w Prudniku, a także media.

Podczas turnieju funkcjonariusze KPP w Prudniku: kom. Katarzyna Żegleń i asp. Tomasz Kukułka przedstawili prezentację nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, oraz przeprowadzili kampanię „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”. Natomiast strażacy KPP w Prudniku (asp. Czesław Jagielnicki i mł. ogn. Krzysztof Dereń) oraz ratownicy medyczni PCM S.A. w Prudniku (Andrzej Ratajski i Michał Kurdziel) uczyli młodzież udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto uczniowie mieli możliwość zobaczyć wyposażenie karetki ratunkowej i fascynujący pokaz jazdy na monocyklach w wykonaniu Sekcji Monocyklistów z Chrzelic, w składzie: Adam Wojakowski (trener), Łukasz Wojakowski, Paweł Wojakowski, Michał Wojakowski, Paulina Wojakowska, Anna, Leśniowska, Weronika Leśniowska, Wanessa Kamionka, Daria Najner.

W ramach turnieju zorganizowano siedem konkurencji sprawnościowych. Były to: rowerowy tor przeszkód, zakładanie ubioru rowerzysty i oświetlenia roweru, jazda wokół pachołków, sztafeta, ósemka, pompowanie koła rowerowego, przejazd odcinka drogi w jak najdłuższym czasie („wyścig żółwia”).

Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, przy udziale szczególnych gości: sierżanta Prudka i Orła Powiatowego, którzy dostarczyli wiele radości.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum ZET zwycięzcami zostali:

 • Piotr Łukaszów z SOSW w Głogówku – I miejsce,
 • Rafał Szlotawa z SOSW w Głogówku – II miejsce,
 • Wiktoria Lorek z SOSW w Prudniku – III miejsce.

W kategorii SPdP zwycięzcami zostali:

 • Tomasz Mazur z SOSW w Prudniku – I miejsce,
 • Andrzej Kopczyński z SOSW w Głubczycach – II miejsce,
 • Tobiasz Weiss z SOSW w Głogówku – III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci plecaków rowerowych, a pozostali uczestnicy - zapięcia i bidony rowerowe. Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku, wręczyli zaproszeni goście turnieju. Na wszystkich uczestników i gości czekał też poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych prudnickiej placówki.

Turniej odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz instytucji: KPP, KP PSP i PCM S.A. w Prudniku.

Wydarzenie zorganizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

Prudniccy wolontariusze wśród „NAJWSPANIALSZYCH” w Białogardzie

W dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Białogardzie odbył się jubileuszowy XXV Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W gronie zaproszonych gości znalazła się trójka wyróżnionych wolontariuszy prudnickiej edycji konkursu.

Pomysłodawcą Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie. Celem Konkursu jest promowanie prospołecznych postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. W Finale uczestniczą wolontariusze – „Najwspanialsi” z Polski, finaliści i laureaci konkursu „Ośmiu Wspaniałych” wraz z opiekunami. W gronie zaproszonych gości znalazła się trójka wyróżnionych wolontariuszy prudnickiej edycji konkursu: Marcelina Marczak i Monika Sieńczak - uczennice ZSR w Prudniku, Angelika Pietryka – uczennica ZSO nr 1 w Prudniku. Grupa wyjechała pod opieką pani Anny Wojtczak, Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”.

Uczestnicy zostali zakwaterowani w Ustroniu Morskim nad Morzem Bałtyckim, miejscowości z letnim kąpieliskiem i z przystanią morską, położonej na Wybrzeżu Słowińskim nad Zatoką Pomorską , pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem.

W drugim dniu pobytu wolontariuszy wraz z opiekunami przewieziono autokarami do kompleksu ogrodniczego "Hortulus" w Dobrzycy, w którego skład wchodzą udostępnione do zwiedzania "Ogrody Tematyczne", będące kompozycją 28 ogrodów w odmiennych stylach i różnej treści. Wśród największych są ogrody: japoński, francuski i rosarium w stylu angielskim. Uczestnicy wycieczki odwiedzili także wieżę widokową oraz wzięli udział w grze w labiryncie. Wieczorem, po przejeździe do Białogardu, wolontariusze zwiedzali ważne punkty miasta: mural Czesława Niemena, Izbę Tradycji wraz z kolekcją orderów i odznaczeń byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, zabytkowy kościół p.w. NNMP, Bramę Połczyńską, Park Orła Białego, pozostałości murów obronnych.

Następnie w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyła się Uroczysta XXV Jubileuszowa Gala Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas której nagrodzono laureatów oraz wyróżnionych.

Laureaci, oprócz gratulacji i życzeń, otrzymali - z rąk Burmistrz Białogardu Emilii Bury i Prezes Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie, Joanny Fabisiak - wykonane ze srebra i bursztynu dyplomy i statuetki.

Zwieńczeniem Finału „Ośmiu Wspaniałych” była Msza św. w kościele neogotyckim w Ustroniu Morskim, w intencji ,,WSPANIAŁYCH POLSKI”, podczas której nastąpiło podziękowanie wolontariuszom za bezinteresowną, niezłomną pracę oraz otwarte serca dla potrzebujących.

Pobyt zakończyła wizyta na plaży. Dla części wolontariuszy kontakt z morzem był pionierskim i niezapomnianym przeżyciem.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

Umowa na realizację programu „Razem Bezpieczniej”

Powiat Prudnicki oraz cztery inne opolskie samorządy podpisały umowy na realizację tegorocznej edycji rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Uroczystość miała miejsce 15 lipca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Powiat Prudnicki oraz Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Strzelce Opolskie i Pokój są opolskimi beneficjentami rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Na początku kwietnia bieżącego roku Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, zaakceptował dofinansowanie 104 najwyżej ocenionych projektów, zgłaszanych przez Wojewodów. Łączna kwota dotacji na realizację opolskich projektów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa to 365 900 zł. - Opolszczyzna znalazła się na ósmym miejscu w kraju, wyprzedzając większe województwa, takie jak np. dolnośląskie, małopolskie, śląskie czy pomorskie – podkreślał wojewoda opolski Adrian Czubak podczas uroczystości podpisania porozumień na realizację „Razem Bezpieczniej” w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na realizację czwartego już etapu projektu pn. „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego” Powiat Prudnicki otrzymał maksymalną kwotę 100 tys. zł dofinansowania. Projekt zajął pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim, uzyskując w wyniku oceny 99 pkt.

Działania w ramach projektu Powiat Prudnicki realizuje w partnerstwie z: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Zakładem Karnym w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku oraz Prudnickim Centrum Medycznym S.A.

2019-10-15

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas VIII Biegu Prudnickiego”

W ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku rozpropagowywali elementy odblaskowe wśród uczestników VIII Biegu Prudnickiego.

Policjanci przypomnieli ponadto podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych celem podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020".

Bieg Prudnicki to jeden z największych biegów przełajowych w regionie. Impreza organizowana jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dlatego też jest dobrym momentem prowadzenia edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Powiat Prudnicki wspiera finansowo organizację biegu.

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

Mobilne miasteczko ruchu drogowego cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży

W związku z rosnącym natężeniem ruchu drogowego i wynikłymi z tego zagrożeniami, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako jego uczestników należy do zadań priorytetowych wśród działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komendę Powiatową Policji w Prudniku w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”.

Bezpieczeństwo to w dużym stopniu zależy od praktycznej znajomości przepisów ruchu drogowego. W celu prowadzenia efektywnych działań edukacyjnych, łączących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, w ramach projektu zostało zakupione mobilne miasteczko ruchu drogowego. Służyć ono będzie także do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na kartę rowerową dla uczniów prudnickich szkół oraz organizacji imprez plenerowych.

W dniu 27 września br., podczas festynu z okazji 100-lecia Policji, odbywającego się na terenie KPP w Prudniku, najmłodsi użytkownicy dróg mieli okazję zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i sprawdzić praktyczne umiejętności jazdy rowerem. W ramach panelu tematycznego „Znam przepisy ruchu drogowego” prudnickich policjantów odwiedziła ponad 40-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku oraz ponad 30-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku. Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli dzieciom najważniejsze przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów. Wskazali jakie elementy wchodzą w skład obowiązkowego wyposażenia roweru. Przypomnieli także o tym, dlaczego warto jeździć w kasku oraz kamizelce odblaskowej. Następnie uczniowie ćwiczyli umiejętności jazdy rowerem na mobilnym miasteczku ruchu drogowego.

Głównym celem takich spotkań jest zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z roweru jako ekologicznego i ekonomicznego środka transportu oraz pogłębienie wiedzy na temat bezpiecznej jazdy jednośladem. Projekt dofinansowany jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

Profesjonalne wyszkolenie uczniów klas mundurowych w zakresie strzelectwa

W dniu 15 października 2019 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w szkoleniu w zakresie strzelectwa sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej.

Profesjonalne szkolenie rozpoczęło się od zapoznania z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. W ramach ćwiczeń praktycznych strzelali z broni bojowej długiej, czyli karabinków AK, PAC 15, AK Sporter M, AK Hellpup M i broni krótkiej – pistolet Glock, Walther i CZ. Oddawali z każdej broni po kilka strzałów, ucząc się jej obsługi i przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej.

Atutem zajęć był fakt, że broń palna z której strzelali uczniowie znajduje się na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego, oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych oraz innych służb mundurowych. Odbyte ćwiczenia to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w tychże służbach. Szkolenie prowadzone było przez profesjonalną kadrę instruktorów strzelectwa sportowego: Artura Buczka oraz Krystiana Trentkiewicza.

Wyznaczono również miejsce z bronią pneumatyczną zwaną potocznie „wiatrówką”, gdzie uczniowie klasy I i II mieli do dyspozycji 4 sztuki karabinków i strzelali na dystansie około 10-20 m do tarcz pod okiem instruktora Krystiana Trentkiewicza kształcąc umiejętności strzeleckie.

„Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.” - Krystian Trentkiewicz, instruktor strzelectwa sportowego.

Przygoda strzelecka zakończyła się przy ognisku integracyjnym, pieczonych kiełbaskach oraz rozmowie. Uczniowie mieli okazję wymienić się poglądami oraz spostrzeżeniami z aktywnie spędzonego dnia. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

Przyszli „mundurowi” ćwiczyli topografię i elementy taktyki wojskowej

W dniu 19 października 2019 r. 14 uniów klas pierwszych i drugich II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku o profilu mundurowym uczestniczyło w pieszej wycieczce do Dębowca.

Niezwykle interesujące zajęcia z terenoznawstwa i topografii terenu, prowadzone od kilku lat pod opieką nauczycieli majora SG Krzysztofa Kopczyńskiego i Tadeusza Stacha, miały na celu atrakcyjne zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności potrzebnych w klasach mundurowych, w zakresie: posługiwania się mapą, busolą oraz określania azymutu i sprawnego poruszania się w terenie zalesionym.

Trasa wiodła przez las przy „Starym Klasztorku”, byłej prochowni i dalej duktem leśnym koło kopalni kruszywa w Dębowcu, aby po 7 km marszu osiągnąć cel w lesie i odpocząć wspólnie przy ognisku. W trakcie marszu młodzi adepci sztuki wojennej musieli wyznaczyć kilkadziesiąt razy azumut marszu, porównać go z położeniem na mapie i dotrzeć do celu. Zajęcia rozwijają zmysł orientacji w lesie, uczą określenia położenia obserwując otaczającą przyrodę, współdziałania w grupie oraz podstaw survivalu.

Po zakończonych zajęciach w terenie rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski, które po tak wyczerpującym marszu wspaniale smakowały i nikt nie grymasił z powodu braku wygód. Zadowolona z ciekawych zajęć młodzież zadeklarowała kolejny wymarsz, tym razem w bardziej ekstremalnych warunkach zimowych. Oby ich zapał nie zmalał do zimy. Gratulujemy uczniom wytrwałości i wspaniałej atmosfery.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap IV", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

Powiat Prudnicki z rekordową liczbą defibrylatorów AED

W dniu 4 listopada 2019 r. kolejne dwie placówki w Powiecie Prudnickim wzbogaciły się o defibrylatory AED ratujące ludzkie życie. Powiat Prudnicki, posiadając już 11 defibrylatorów, należy do liderów w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę tych urządzeń przypadającą na liczbę ludności powiatu.

W ubiegłych latach, realizując kolejne etapy projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” Starostwo Powiatowe w Prudniku zakupiło dziewięć defibrylatorów AED. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z priorytetów dla władz Powiatu Prudnickiego, a ta inicjatywa cieszyła się dużym uznaniem społeczności lokalnej.

W 2016 r. pierwszych pięć defibrylatorów, wraz z szafkami zewnętrznymi, umieszczono na zewnętrznych elewacjach: Starostwa Powiatowego w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, Zespołu Szkół w Głogówku, oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. W ramach kontynuacji projektu, w roku 2017, zakupiono kolejne dwa defibrylatory, które ulokowano wraz z szafkami wewnętrznymi w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i Głogówku. W grudniu 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej Prudniku i Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich zamontowano kolejne dwa tego typu urządzenia. W listopadzie 2019 r. defibrylator zewnętrzny zamontowano na elewacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, natomiast defibrylator wewnętrzny w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR w Prudniku.

Tradycyjnie przeprowadzono również szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora AED, dla 15 przedstawicieli instytucji, w których zainstalowano nowe urządzenia. Zajęcia prowadzone przez Pana Pawła Oleksiaka, ratownika medycznego z wieloletnim doświadczeniem instruktorskim, miały formę ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem manekina do nauki RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności