Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP IIILogo

Coraz BEZPIECZNIEJ w Powiecie Prudnickim

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej, Starostwo Powiatowe w Prudniku rozpoczyna realizację III etapu projektu pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu”.

W latach 2016-2018 z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, powiat pozyskał kwotę 275 tys. zł, do których dołożył ze środków własnych 65 tys. zł. Na realizację działań w ramach III etapu programu powiat ponownie otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 100 tys. zł.

Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, które niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • wyposażenie budynków szkół w nowoczesny monitoring wizyjny (CKZiU w Prudniku, ZSR w Prudniku, ZS w Głogówku);
 • montaż defibrylatorów w łatwo dostępnych miejscach publicznych (budynki: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, LO nr 1, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Prężyńska),
 • przedsięwzięcia wspierające rozwój wolontariatu wśród uczniów;
 • zajęcia pozaszkolne i szkolenia dla uczniów;
 • warsztaty i wykłady specjalistyczne dla rodziców;
 • konferencje metodyczne dla nauczycieli i innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży;
 • konferencje profilaktyczne dla seniorów i mieszkańców wsi;
 • kampanie i konkursy promujące bezpieczeństwo na drodze;
 • szkolenia i warsztaty dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku (kwalifikacyjny kurs obronnej walki wręcz i technik obezwładniających oraz kurs doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej, warsztaty interwencji kryzysowej);
 • zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (zestaw do oznakowania miejsca wypadku, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, drukarka oraz filmy o tematyce profilaktycznej).

Sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

W ramach owocnej współpracy z partnerami projektu, powstał film instruktażowy, przeznaczony dla uczestników i świadków wypadku drogowego, mający na celu podniesienie świadomości w zakresie prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Film został zamieszczony m.in. na stronie Komendy Głównej Policji i MSWiA w Warszawie.

Wśród najważniejszych zadań obecnie realizowanych są:

 • montaż nowoczesnego monitoringu wizyjnego na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku;
 • zakup 2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, trenażera strzeleckiego na zajęcia strzelecko-obronne oraz sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (laptop wraz z oprogramowaniem, zestaw ratownictwa medycznego R0 do radiowozu, testy na wykrywanie narkotyków i innych substancji, akcesoria odblaskowe, maskotki „Policusie” dla dzieci doświadczających przemocy);
 • szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa sportowego, mediacji oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych;
 • przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w tym IV Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT i Wigilia Polska na Rynku dla mieszkańców;
 • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na pracę plastyczną pod hasłem „Chodź uważnie, żyj rozważnie”;
 • warsztaty i konferencje metodyczne;
 • szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku;
 • kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”;
 • III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Aresztu Śledczego w Prudniku.

Powyższe działania Starostwa Powiatowego będą wspierane przez: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Areszt Śledczy oraz Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

III Wojewódzki Turniej Rowerowy

W dniu 17 października 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udział w rywalizacji wzięło 30 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa opolskiego (Opola, Krapkowic, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla, Grodkowa, Strzelec Opolskich, Kadłuba i Prudnika). W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku kom. Krzysztof Kociuga, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamil Perewizny, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Damian Smolski i Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak.

Podczas turnieju funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii: kom. Katarzyna Żegleń i asp. Tomasz Kukułka przedstawili prezentację nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz przeprowadzili kampanię „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”. Natomiast strażacy: asp. Dawid Heda i sekc. Marek Pietruszyński przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zorganizowano siedem konkurencji sprawnościowych. Były to: rowerowy tor przeszkód, rzut oponą rowerową do celu, jazda wokół pachołków, sztafeta, ósemka, kręcenie kołem rowerowym (pomiar prędkości) oraz przejazd odcinka drogi w jak najdłuższym czasie „wyścig żółwia”.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i ZET gimnazjum zwycięzcami zostali:

 • Gracjan Pytel z SOSW w Grodkowie - I miejsce,
 • Dawid Żydczyk z SOSW w Grodkowie - II miejsce,
 • Łukasz Panna z SOSW w Grodkowie - III miejsce.

W kategorii SPdP zwycięzcami zostali:

 • Andrzej Witek z SOSW w Głogówku - I miejsce,
 • Tomasz Mazur z SOSW w Prudniku - II miejsce,
 • Fabian Szymaniec z SOSW w Opolu - III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci kasków rowerowych, a pozostali uczestnicy otrzymali zapięcia i oświetlenie rowerowe. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Prudniku. Zostały one wręczone przez: p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku kom. Krzysztofa Kociugę, Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Annę Wojtczak oraz Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamila Perewiznego.

Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, przy udziale szczególnych gości: Policusia i Orła Powiatowego, którzy dostarczyli wiele radości. Dla uczestników i gości turnieju uczniowie klas gastronomicznych SOSW w Prudniku przygotowali poczęstunek.

Turniej odbył się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

Mediacja to dobra rozmowa

Jak rozmawiać z drugim człowiekiem w trudnych sytuacjach, wysłuchać, zrozumieć i nie oceniać – do takich wniosków doszli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Aresztu Śledczego w Prudniku po szkoleniu „Sztuka skutecznej komunikacji i mediacji”

Celem szkolenia, przeprowadzonego 25 października 2018 r. w Pokrzywnej przez dr Ewę Kosowską-Korniak z Instytutu Komunikacji O-Media, eksperta ds. mediacji było pogłębienie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych, z zastosowaniem narzędzi i technik wykorzystywanych w mediacji, w tym także opanowanie sztuki komunikacji w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkich, ale także przemyślanych działań.

W zajęciach prowadzonych w formie warsztatowej uczestniczyli dzielnicowi, specjaliści ds. prewencji oraz przedstawiciele służby więziennej. Pomocną wiedzą okazało się dla nich wprowadzenie do problematyki mediacji i pokazanie przez prowadzącą warsztaty zawodową mediatorkę, na przykładach z życia wziętych, na czym polega praktyczne zastosowanie technik mediacyjnych, przede wszystkim, czym jest docieranie do potrzeb drugiego człowieka.

Przy okazji funkcjonariusze służb mundurowych z Powiatu Prudnickiego poznali także psychologiczne mechanizmy powstawania konfliktów oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania, co - jak stwierdzili w podsumowaniu szkolenia - wykorzystają w sposób praktyczny w swojej pracy. Największą wartością ze szkolenia jest w ich ocenie zrozumienie, jak ważna jest dobrze poprowadzona rozmowa, gdyż do tego tak naprawdę sprowadza się mediacja.

Następnego dnia, Pani Barbara Leszczyńska - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, przeprowadziła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod tytułem: „Dynamika interakcji między ofiarą i sprawcą przemocy domowej”. W trakcie szkolenia funkcjonariusze mieli możliwość podwyższenia swoich kompetencji związanych z mechanizmami funkcjonowania ofiar i sprawców przemocy. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu oraz ćwiczeń interaktywnych i warsztatowych. Oprócz tematyki związanej z psychologią sprawcy i ofiary przemocy, funkcjonariusze mieli możliwość omówienia z prowadzącą szkolenie, będącą superwizorem, wątpliwości związanych z procedurą Niebieskiej Karty.

Zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komfortu psychicznego w codziennej pracy zawodowej funkcjonariuszy Policji i Aresztu Śledczego.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-10-25

2018-10-25

2018-10-25

2018-10-25

2018-10-25

Szkolenie strzeleckie uczniów klas mundurowych

W dniu 30 października 2018 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej. W ramach zajęć uczyli się kompleksowej obsługi broni i przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy.

Uczniowie strzelali z broni palnej, będącej na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego, oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych oraz innych służb mundurowych (tj. bojowej długiej - karabinków AK oraz krótkiej - pistolet Glock i Walther P99), a także broni pneumatycznej. Był to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w tychże służbach. Szkolenie prowadzone było przez kadrę instruktorów strzelectwa sportowego: Artura Buczka oraz Krystiana Trentkiewicza.

Podczas szkolenia odbyło się ognisko integracyjne, gdzie przy pieczeniu kiełbasek młodzież zapoznała się z budową i obsługą busoli.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-06

Konkurs plastyczny pn. ,,CHODŹ UWAŻNIE, ŻYJ ROZWAŻNIE”

Starostwo Powiatowe w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych pn. ,,CHODŹ UWAŻNIE, ŻYJ ROZWAŻNIE” w ramach Projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”.

Celem konkursu plastycznego jest podniesienie edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przestrzeganie zasad zachowania się na drogach publicznych.

 • Pobierz: Regulamin konkursu Chodź uważnie, zyj rozważnie
 • Pobierz: Załącznik do Konkursu Chodź uważnie, żyj rozważnie
 • Lekcja życia i przestrogi

  W dniu 14 listopada br. w trzech szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów z przedstawicielami Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

  Młodzieży udzielono m.in. podstawowych informacji na temat: uzależnienia od alkoholu, pierwszych symptomów choroby alkoholowej, etapów uzależnienia, konsekwencji i zagrożeń towarzyszących nałogowi.

  Uczniowie prudnickich szkół - ZSR, CKZiU i ZSO nr 1 - wysłuchali trzech historii życia ludzi, którzy zmagali się z problemem uzależnienia od alkoholu. Autentyczne przekazanie świadectwa własnej choroby dobitnie ukazało niebezpieczeństwo i skutki uzależnienia od alkoholu. Dzięki szczerości prelegentów uczniowie otrzymali przestrogę i prawdziwą lekcję życia.

  Spotkania odbyły się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  Skuteczne działania ratownicze na miejscu zdarzenia – to główny cel akcji „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”.

  W dniu 16 listopada br., na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Lubrzą a Laskowicami funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku wraz ze strażakami KP PSP w Prudniku przeprowadzili działania edukacyjne, skierowane do kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To właśnie kierowcy, jako uczestnicy ruchu drogowego, są często pierwsi na miejscu zdarzenia, a bierność do czasu przybycia służb ratunkowych powoduje utratę czasu, który jest bezcenny dla poszkodowanych.

  Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu, kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielili instruktażu na fantomie oraz przekazali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto otrzymali oni materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Podczas akcji kierowcy zostali przebadani pod kątem trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  Uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku z wizytą w telewizji TVN w Krakowie.

  Jak wyglądają plany znanych seriali „Szkoła” oraz „Szpital”? W jaki sposób powstają efekty specjalne? Czy łatwo jest nagrać program „na żywo”, jak produkuje się talk show? - na te i inne pytania uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku uzyskali odpowiedź podczas pobytu w krakowskiej siedzibie telewizji TVN.

  Wizyta odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. (pod opieką p. Agnieszki Sejnowskiej i p. Beaty Janecko). Uczestnicy zajęć dziennikarskich „Gazetka szkolna ZS MAGAZINE” i „Wiadomości szkolne ZS w Głogówku poznali kulisy pracy aktorów, wyposażenie studia, sposoby nagrywania programów telewizyjnych i byli tam, gdzie powstają najpopularniejsze produkcje telewizji TVN.

  Młodzież zwiedziła pomieszczenia, w których kręcone są sceny seriali „Szpital” i „Szkoła”, programu „Mango”, spotykając kilku aktorów i statystów, którzy czekali na kręcenie kolejnych scen. Ciekawym punktem wyjazdu było przełamanie barier w kontakcie z kamerą, albowiem również uczestnicy wycieczki mieli okazję stanąć za kamerą i nagrać krótki filmik ze swoim udziałem. Wizyta w siedzibie telewizji TVN bardzo się wszystkim podobała i niewątpliwie była niezapomnianym przeżyciem. Czas spędzony na planach seriali będzie z pewnością długo wspominany, albowiem przez chwilę uczniowie mieli możliwość poczuć się częścią produkcji telewizyjnych.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  ZSR: Marsz na azymut

  W dniach 17 i 24 listopada br. uczniowie klas mundurowych II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczyli w zajęciach z terenoznawstwa i topografii terenu z elementami taktyki.

  Niezwykle interesujące zajęcia, prowadzone pod opieką majora SG Krzysztofa Kopczyńskiego i nauczyciela Tadeusza Stacha, odbyły się na terenie Dębowca oraz Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Ich celem było atrakcyjne zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności potrzebnych w klasach mundurowych, w zakresie: posługiwania się mapą, busolą oraz określania azymutu i sprawnego poruszania się w terenie zalesionym.

  Zajęcia pozwoliły młodzieży wzbogacić wiedzę o elementy, które w przyszłości pozwolą samodzielnie orientować się w terenie z mapą, czy też bez niej, rozpoznając kierunki świata za pomocą punktów terenowych. Nabycie umiejętności współdziałania w grupie kilkunastoosobowej, podczas gdy komputery i telefony zdominowały formy spędzania przez młodzież czasu wolnego, daje możliwość rozwinięcia pożądanych cech i wykorzystania ich w życiu codziennym.

  Wycieczka zakończyła się wspaniałym ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. W wesołej atmosferze wszyscy wrócili do domów - zmęczeni, ale zadowoleni.

  - Popularność klas o profilu mundurowym świadczy, iż wdrażanie takich programów jak "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" jest dobrym kierunkiem współpracy powiatu i lokalnych szkół – przypomina Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, koordynator programu.

  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap III", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  Negocjacje im nie straszne

  Uczniowie klas mundurowych II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczyli w szkoleniu w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych, prowadzonym przez Pana Marka Brożka, oficera i negocjatora policyjnego w stanie spoczynku z wieloletnim doświadczeniem.

  W ramach zajęć, przeprowadzonych w dniach 23 i 26 listopada br., odbyły się: 3-godzinny wykład wprowadzający i 5-godzinna gra dydaktyczno-warsztatowa, symulująca sytuację kryzysową z udziałem zakładników, grożącą ich śmiercią.

  W trakcie wykładu przedstawiono charakterystykę potencjalnych sprawców zdarzeń. Uczniowie nabyli wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych negocjacji policyjnych oraz technik i strategii negocjacyjnych, uzyskali kompetencje społeczne w zakresie zdolności do osiągania kompromisu, w ramach stylu prowadzenia negocjacji, oraz innych alternatywnych rozwiązań problemów i konfliktów międzyludzkich.

  Podczas gry wykorzystano negocjacje policyjne do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Uczniowie poznali sposoby komunikacji z osobą sprawcy, będącą w stanie kryzysu emocjonalnego (w tym przypadku związanego z mobbingiem). W sposób czynny brali udział w zajęciach poprzez prowadzenie tablic informacyjnych dotyczących sprawcy, jego żądań, oraz zakładników. Ćwiczyli metody perswazji oraz wywierania wpływu na ludzi. Gra dydaktyczno-warsztatowa zakończyła się sukcesem - pokojowym rozwiązaniem problemu i uwolnieniem zakładników.

  Szkolenie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  Twórcza „Profilaktyka a Ty”

  Już po raz czwarty PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizował „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, które odbyły się 29 listopada 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury.

  Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej i koordynowane przez Eksperta PaT-u, Marzannę Zawadzką-Ciępkę, w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

  Spotkanie rozpoczęło się od rana na wzór „Przystanków PaT”. Wolontariusze z PaTPORT-ów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych - ZSR i ZSO nr 1, oraz ZS w Głogówku mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Elżbieta Zapała, nauczyciel języka polskiego w ZSR), wokalno-instrumentalnej (instruktor Iwona Preusner, nauczyciel muzyki w ZSP w Łączniku) plastycznej (instruktor Agata Wilczek, plastyk POK), gastronomicznej (instruktor Joanna Grzegocka, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSR), fotograficznej (instruktor Marek Doskocz, właściciel Studia EMKA), tanecznej (Marcelina Marczak, uczennica klasy mundurowej II LO), dziennikarskiej (instruktor Agnieszka Sejnowska, nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZS Głogówek) i musztry (instruktor Krzysztof Kopczyński, major Straży Granicznej).

  O godzinie 13:30 rozpoczęła się uroczysta Gala, zainaugurowana hymnem PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię”, autorstwa Jarosława Chojnackiego, w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej, uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy.

  Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać i nagradzać brawami różnorodne talenty występujących wolontariuszy, w tym m.in. umiejętności wokalno-instrumentalne, taneczne, czy teatralne, które przedstawione zostały w formie etiud w wersji humorystycznej. Nie zabrakło też akcentów patriotycznych, w postaci utworów muzycznych nawiązujących do 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na wszystkich uczestników czekał ponadto smaczny i zdrowy poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych ZSR w Prudniku.

  Pod wrażeniem efektów wykonanej podczas zajęć pracy był starosta prudnicki Radosław Roszkowski.

  - W młodzieży siła i nasza przyszłość. Serce rośnie, że potrafi ona wykrzesać z siebie tyle twórczej energii. Te działania bardzo mocno przypadły mi do gustu już podczas jednej z pierwszych imprez PaT – spektaklu teatralnego, przygotowanego przez p. Elżbietę Jamborską. Cieszę się, że obecnie są kontynuowane przez tak liczne grono wolontariuszy, opiekunów, nauczycieli i kierownictwo naszych szkół. Należy podkreślić wielką rolę p. Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, która jest inicjatorem i dobrym duchem wszystkiego tego, co się dzieje – powiedział starosta.

  Finałowym akcentem andrzejkowej Gali była prezentacja pantomimy, przygotowanej przez grupę uczniów ZSO nr 1 pod kierunkiem nauczyciela religii - Anny Gattnar.

  Najbardziej istotne dla wszystkich wolontariuszy jest promowanie spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka.

  Warto dodać, że tego dnia po raz pierwszy służbę pełnił sierżant Prudek, nowa maskotka prudnickiej Policji.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03


  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  Obchody Światowego Dnia Wolontariatu

  W dniach 30.11-1.12.2018 r. grupa wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku wraz z koordynatorem uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji „Ukryte zagrożenia uzależnień”, zorganizowanej przez warszawską Fundację „Świat na Tak”.

  W konferencji wzięli udział wolontariusze: Barbara Skowrońska, Natalia Bania, Marcelina Marczak (II LO w ZSR Prudniku) i Armin Piela (ZS Głogówek), pod opieką koordynatora Marzanny Zawadzkiej-Ciępki.

  Już na początku gości wydarzenia zaangażowano do czynnego udziału w debacie oksfordzkiej pt. „Uzależnienia - karać czy edukować?”, którą poprowadzili przedstawiciele „Fundacji Edukacji Społecznej”. Uczestników podzielono na dwie grupy: „propozycja” i „opozycja”. Zwyciężyła „opozycja”, uzasadniając, że lepszym wyjściem z tak trudnej sytuacji jest leczenie osoby uzależnionej, niż jej karanie.

  Następnie podzielono wolontariuszy na trzy grupy. Pierwsza miała za zadanie zaprojektować plakaty i hasła promujące życie w trzeźwości; druga - nakręcić spot reklamowy dotyczący uzależnień od narkotyków; z kolei trzecią - którą tworzyli prudniccy wolontariusze – poproszono o przygotowanie historii z morałem na temat palenia papierosów.

  Prudniczanie przedstawili pantomimę, według pomysłu Marceliny Marczak, uczennicy klasy mundurowej. Prezentacja ta została najwyżej oceniona przez opiekunów i wygrała konkurs. Zwycięzców uhonorowała medalami Pani Prezes fundacji, Joanna Fabisiak. Serdeczne gratulacje dla całej grupy, a przede wszystkim dla kreatywnej Marceliny!

  Podsumowaniem dnia była, poprowadzona przez wodzireja, wspaniała integracyjna zabawa andrzejkowa.

  Następnego dnia młodzież uczestniczyła w wykładzie „Przekonania wobec narkotyków, ich rola w postrzeganiu zjawiska używania substancji psychoaktywnych”, zaprezentowanym przez panią Dorotę Szczęsną ze Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego KARAN.

  Kolejnym i zarazem ostatnim punktem konferencji było szkolenie udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez ratowników z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska.

  Wspólnie spędzony czas pozwolił zintegrować się wolontariuszom z różnych stron Polski. Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystają oni w prowadzonych przez siebie działaniach.

  Wyjazd odbył się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  Strzelectwo sportowo-obronne w ZS w Głogówku

  W listopadzie br. po raz kolejny zorganizowano dla dziesięcioosobowej grupy uczniów Zespołu Szkół w Głogówku zajęcia strzelectwa sportowo-obronnego, których uczestnicy zapoznają się ze sportami strzeleckimi i obowiązującymi w nich zasadami.

  Podczas zajęć młodzież kształtuje postawy obywatelskie, przygotowując się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju, a także do pracy w służbach mundurowych, takich jak: Policja, Straż Graniczna, czy Wojsko Polskie.

  Wspólne uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności komunikowania się, pracy w grupie i kształtowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych (uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się bronią jest jednym z kluczowych elementów szkolenia). Specyfika zajęć strzeleckich kształtuje także nawyki zdyscyplinowanej, sumiennej i metodycznej pracy oraz racjonalnej analizy i oceny sytuacji.

  Uczniowie poznają budowę karabinka sportowego, zasady regulacji przyrządów celowniczych, jak również dokonywania podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji sportowej broni strzeleckiej. Nabywają ogólne umiejętności strzeleckie, ucząc się bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, oraz zasad organizacji i przebiegu zawodów strzeleckich.

  Uczestnicy projektu są szkoleni również na trenażerze strzeleckim SCATT, który jest stanowiskiem badawczym do monitorowania czynności wpływających na celność strzału. Obrazuje on na tarczy trajektorię punktu celowania, wyświetlaną po każdym strzale, co daje zawodnikowi ogląd, jaki wpływ miał jego ruch na wynik strzału. Wyniki te podawane są na osi czasu w okresie przed strzałem, przy jednoczesnym monitorowaniu ruchu broni również po strzale, wskazując zawodnikowi popełniane błędy lub elementy wykonane poprawnie, które należy dalej utrwalać.

  Koordynując postawę i dostosowując ustawienia celownika na podstawie wyników uzyskanych na systemie SCATT, uczniowie utrwalili ogólne umiejętności strzeleckie oraz nauczyli się samodzielnej regulacji przyrządów celowniczych broni.

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  W II LO doskonalą umiejętności strzeleckie

  Uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczą w zajęciach strzelectwa sportowego na szkolnej strzelnicy, prowadzonych przez instruktora strzelectwa, Artura Buczka z VIP-Training.

  Zajęcia prowadzone są zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Uczniowie zapoznali się z budową i zasadami działania broni: pneumatycznej, palnej centralnego zapłonu, maszynowej (pistolet), samoczynnej, gładkolufowej powtarzalnej (ang. pump action), czarnoprochowej. Ponadto uczyli się kompleksowej obsługi broni i jej konserwacji, przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej, podstawowych technik strzelania. Zapoznali się również z regułami bezpieczeństwa na strzelnicy i przy pracy z bronią, oraz zasadami przenoszenia broni i dodatkowego wyposażenia.

  Strzelectwo sportowe jest jedną z najbardziej interesujących propozycji zajęć pozaszkolnych dla uczniów. Uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, cierpliwości. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym. Zajęcia wspomagają proces edukacji dla bezpieczeństwa i przygotowują uczniów klas wojskowych do pracy w służbach mundurowych.

  Od października 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku realizowana jest trzecia edycja projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  Młodzi dziennikarze z Zespołu Szkół w Głogówku

  Od 2016 r. w Zespole Szkół w Głogówku działa telewizja szkolna. Młodzież uczy się wykorzystywać dostępne technologie teleinformatyczne do tworzenia właściwego produktu medialnego – szkolnych wiadomości ZS TV w Głogówku.

  Młodzi dziennikarze chętnie zbierają materiały reporterskie, przeprowadzają wywiady i montują programy. Wyrabiają nawyki uważnego obserwowania rzeczywistości i jej komentowania. Jednocześnie uczą się obsługi nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego, rozwijają umiejętności dziennikarskie i redakcyjne, oraz poznają możliwości oraz zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z mediów.

  W dniu 21 listopada br. grupa emitująca wiadomości szkolne wizytowała w krakowskiej siedzibie telewizji TVN, gdzie poznała infrastrukturę ośrodka medialnego, pracę reporterów, kamerzystów, realizatorów dźwięku, sposoby przygotowania, montażu i produkcji materiałów telewizyjnych od strony technicznej. Zwiedziła pomieszczenia, w których produkowane są popularne seriale: „Szpital”, „Szkoła”, spotykając również aktorów i statystów. Ważnym punktem była nauka nakręcania programu na żywo z widownią i kamerzystkami. Wizyta uświadomiła młodzieży, jakiego ogromu pracy wykwalifikowanego personelu wymaga produkcja materiału telewizyjnego.

  Dnia 29 listopada grupa emitująca materiały dziennikarskie w Wiadomościach szkolnych ZS w Głogówku uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich podczas „Andrzejek Prudnickiej Grupy PaT”. Uczniowie nakręcali fragmenty pracy, a zarazem zabawy, wolontariuszy biorących udział w pozostałych warsztatach: teatralnych, wokalno-instrumentalnych, plastycznych, gastronomicznych, fotograficznych, tanecznych i musztry. Następnie dokonali montażu najciekawszych ujęć, dobierając odpowiedni podkład dźwiękowy, a efekt swojej pracy w postaci krótkiego filmu przedstawili podczas uroczystej Gali Andrzejkowej.

  Tworząc szkolną kronikę w wersji elektronicznej młodzi adepci dziennikarstwa wykazują dużo entuzjazmu i kreatywnego myślenia. Rejestrują życie szkoły, wydarzenia z akademii, szkolne wyjazdy czy udział uczniów w zawodach sportowych. Spędzając wolny czas rozwijają swoje zainteresowania i pasje, uczą się, jednocześnie się bawiąc. Efekty ich prac umieszczone są na stronie www.zsglogowek.pl, w zakładce „TV ZS Głogówek”.

  Zajęcia odbywają się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap III", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności