Facebook
Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP IILogo

POWIAT DBA, BY BYŁO BEZPIECZNIEJ!

Powiat Prudnicki/Starostwo Powiatowe w Prudniku dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej rozpoczyna realizację kolejnego projektu.

Wśród najważniejszych działań zrealizowane będą:

- zajęcia pozalekcyjne i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- warsztaty artystyczne i Andrzejki „Prudnickiej Grupy PaT” w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”,

- przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (wyjazd na Ogólnopolską Galę Wolontariatu do Gdańska, Wigilia Polska na Rynku w Prudniku),

- konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na pracę plastyczną pod hasłem „Bądź widoczny na drodze”,

- konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym”,

- warsztaty i wykłady specjalistyczne dla uczniów i rodziców,

- konferencja metodyczna „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży-szanse i zagrożenia”,

- szkolenia profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wśród ofiar i sprawców stosowania hejtu w Internecie, szkodliwości substancji  psychoaktywnych, cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad postępowania na terenie placówki oświatowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. ataku terrorystycznego), problemu przemocy w rodzinie z punktu widzenia młodzieży,

- kampania „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”,

- film instruktażowy „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”,

- Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych,

- spotkanie dla mieszkańców wsi „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”

- kwalifikacyjny kurs obronnej walki wręcz i technik obezwładniających oraz kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem na płycie poślizgowej dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku,

- warsztaty interwencji kryzysowej adresowane do funkcjonariuszy, którzy muszą zawiadomić rodzinę lub inne bliskie osoby o tragicznym wydarzeniu,

- zakup 2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla SOSW w Prudniku i Głogówku,

- monitoring wizyjny w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (budynek technikum nr 2 i II LO – II etap) oraz Zespole Szkół w Głogówku (hala sportowa).

Starostwo Powiatowe w lutym br. złożyło do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego projekt pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”. W wyniku oceny projekt uzyskał 95 punktów zajmując pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim i szóste miejsce w Polsce.  W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100.000 zł, do których Powiat Prudnicki dołoży 25.000 zł ze  środków własnych.

Projekt został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendą Powiatową PSP w Prudniku. Tworzyły go, ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku: Anna Wojtczak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia i Katarzyna Kret - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, ze strony KPP w Prudniku: asp. szt. Janusz Bojkowski - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z podkom. Katarzyną Żegleń i mł. asp. Tomaszem Kukułką pod nadzorem podinsp. Krzysztofa Urbana - I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, a ze strony KP PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas Rajdu Maluchów

Logo

Podczas 38. Rajdu Maluchów zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przy wsparciu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku rozpropagowywali elementy odblaskowe wśród uczestników Rajdu.

Ponadto zaprezentowali swoją pracę, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcali najmłodszych do noszenia elementów odblaskowych.

Rajd Maluchów, organizowany z okazji Dnia Dziecka, jest imprezą rodzinną z długoletnią tradycją, cieszącą się z roku na rok większym zainteresowaniem. Festyn pełen niespodzianek i dobrej zabawy jest dobrym momentem prowadzenia edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Prudnickim w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II” dofinansowanego z rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem  bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017''.

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

Prudniccy wolontariusze wśród „NAJWSPANIALSZYCH” w Gdańsku

Logo

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. w Gdańsku odbył się XXIII Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorami byli: Miasto Gdańsk oraz Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego. Pomysłodawcą Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie.

Celem Konkursu jest promowanie prospołecznych postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. W Finale uczestniczą  wolontariusze – „Najwspanialsi” z Polski, finaliści i laureaci konkursu „Ośmiu Wspaniałych” wraz z opiekunami. W gronie zaproszonych gości znalazła się siódemka wyróżnionych wolontariuszy  prudnickiej edycji konkursu: Karolina Kuczman - uczennica ZSR w Prudniku, Natalia Elmerych, Wiktoria Kamińska, Justyna Marzotko, Monika Mazur, Wiktoria Pękala - uczennice ZSO nr 1 w Prudniku i Karolina Tomczyszyn - uczennica z CKZiU w Prudniku. Grupa wyjechała pod opieką pani Anny Wojtczak Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Wojewódzkiego Koordynatora  Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”.

Bardzo miłym zaskoczeniem było gorące powitanie delegacji z Prudnika przez wolontariuszy i opiekunów z całego kraju. Wyrazili oni ogromny szacunek i podziw za profesjonalną logistykę ubiegłorocznej XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” podkreślając, że była to wyjątkowa, najwspanialsza i najlepiej zorganizowana edycja konkursu.

Gdańsk - piękne miasto na pograniczu trzech kultur na obszarze Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego. Rozkwit swój zawdzięczał położeniu u ujścia Wisły. Włodarze miasta przygotowali różne atrakcje, które były podziękowaniem za całoroczną, bezinteresowną pracę w wolontariacie.

W pierwszym dniu pobytu młodzież udała się na Westerplatte, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem i odbył się apel poległych żołnierzy II Wojny Światowej. Na zakończenie dnia wolontariusze uczestniczyli w wieczorze integracyjnym w Twierdzy Wisłoujście.

W drugim dniu pobytu odbyła się gra miejska, w trakcie której wolontariusze zwiedzili najciekawsze zakątki Gdańska, m.in. Bazylikę Mariacką, Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk – Ratusz Głównego Miasta i Muzeum Bursztynu oraz  Hewelianum. Obejrzeli również wystawę w Europejskim Centrum Solidarności, prezentującą najnowszą historię miasta. Wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się Uroczysta Gala Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas której nagrodzono laureatów oraz wyróżnionych.

Niezmiernie miło jest, że w tym zaszczytnym gronie znalazła się uczennica KAROLINA KUCZMAN, uczennica II klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, która otrzymała wyróżnienie. Karolina pełni funkcję gospodarza „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Laureaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymali z rąk Wiceprezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka i Prezes Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie Joanny Fabisiak dyplomy i statuetki wykonane ze srebra i bursztynu.

Zwieńczeniem Finału „Ośmiu Wspaniałych” była Msza św. w Bazylice Mariackiej, w intencji ,,WSPANIAŁYCH POLSKI”, podczas której nastąpiło podziękowanie wolontariuszom za bezinteresowną, niezłomną pracę oraz otwarte serca dla potrzebujących.

Pobyt zakończył się kontaktem z plażą i morzem, który dla części wolontariuszy był pionierskim i niezapomnianym przeżyciem.

Kolejny Finał konkursu odbędzie się także nad morzem, w mieście Trzebiatów w województwie zachodnio- pomorskim. Podczas pożegnania zapytano „Kiedy ponownie Prudnik  zorganizuje Galę Wolontariatu?”

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP II”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka  na lata 2016 i 2017”.

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas VI Biegu Prudnickiego

Logo

Podczas VI Biegu Prudnickiego w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przy wsparciu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku rozpropagowywali elementy odblaskowe wśród uczestników biegu. Ponadto przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych celem podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bieg Prudnicki to jeden z największych biegów przełajowych w regionie. Impreza organizowana jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dlatego też jest dobrym momentem prowadzenia edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Prudnickim w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II” dofinansowanego z rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem  bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017''.

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

Szkolenie w zakresie strzelectwa sportowo-obronnego

Logo

Dnia 26 września 2017 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej. W ramach zajęć zapoznali się ze specyfiką pracy z bronią, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz strzelali z broni wykorzystywanej w służbach mundurowych, tj. bojowej długiej - karabinków AK i broni krótkiej - pistolet Glock i Walther P99. Poprzez oddanie kilku strzałów z broni uczyli się jej obsługi i przyjmowania postaw strzeleckich. Był to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie. Szkolenie prowadzone było przez instruktorów z VIP-Training, w tym nauczyciela techniki samoobrony i strzelania pana Artura Buczka.

Ponadto, młodzież pod czujnym okiem instruktora strzelectwa - Krystiana Trentkiewicza kształciła umiejętności strzeleckie strzelając z broni pneumatycznej.

Podczas szkolenia odbyło się ognisko integracyjne, gdzie przy pieczeniu kiełbasek młodzież zapoznała się z budową i obsługą busoli. Następnie, w grupach wykonano marsz na azymut, w czasie którego zweryfikowano zdobyte wiadomości i umiejętności posługiwania się sprzętem, dodatkowo „zaliczono grzybobranie”. Po powrocie uczniowie dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, towarzyszyły temu spore emocje. Po zajęciach wszyscy zadowoleni bezpiecznie wrócili do szkoły.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-04

2017-10-04

2017-10-04

2017-10-04

Bezpieczni w Cyberprzestrzeni

Logo

W dniu 26 września br. funkcjonariusz z Sekcji do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przeprowadził szkolenie dla ok. 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego pod hasłem „Cyberbezpieczny uczeń”. Nieograniczony dostęp do Internetu umożliwia szybkie zdobywanie informacji, wymianę danych oraz bieżące kontakty z innymi ludźmi. Świat wirtualny może jednak kreować inną rzeczywistość i wiele niebezpieczeństw. Poprzez szybki rozwój nowoczesnych technologii powstają coraz to nowe zagrożenia i nowe rodzaje przestępczości. Zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie dotyczą obszaru psychicznego, zdrowotnego, moralnego i społecznego. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości wśród uczniów na temat ww. zagrożeń, a także odpowiedzialności prawnej związanej z podejmowanymi działaniami w Sieci. Podczas szkolenia funkcjonariusz instruował młodzież, jak bezpiecznie poruszać się w Sieci i nie zostać ofiarą przestępców, bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych oraz dokonywać zakupów i płatności online. Wskazał, kiedy zachować szczególną czujność i co powinno wzbudzić niepokój podczas korzystania z Internetu.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności