Facebook
Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP II

Logo

POWIAT DBA, BY BYŁO BEZPIECZNIEJ!

Powiat Prudnicki/Starostwo Powiatowe w Prudniku dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej rozpoczyna realizację kolejnego projektu.

Wśród najważniejszych działań zrealizowane będą:

- zajęcia pozalekcyjne i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- warsztaty artystyczne i Andrzejki „Prudnickiej Grupy PaT” w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”,

- przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (wyjazd na Ogólnopolską Galę Wolontariatu do Gdańska, Wigilia Polska na Rynku w Prudniku),

- konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na pracę plastyczną pod hasłem „Bądź widoczny na drodze”,

- konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym”,

- warsztaty i wykłady specjalistyczne dla uczniów i rodziców,

- konferencja metodyczna „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży-szanse i zagrożenia”,

- szkolenia profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wśród ofiar i sprawców stosowania hejtu w Internecie, szkodliwości substancji  psychoaktywnych, cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad postępowania na terenie placówki oświatowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. ataku terrorystycznego), problemu przemocy w rodzinie z punktu widzenia młodzieży,

- kampania „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”,

- film instruktażowy „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”,

- Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych,

- spotkanie dla mieszkańców wsi „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”

- kwalifikacyjny kurs obronnej walki wręcz i technik obezwładniających oraz kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem na płycie poślizgowej dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku,

- warsztaty interwencji kryzysowej adresowane do funkcjonariuszy, którzy muszą zawiadomić rodzinę lub inne bliskie osoby o tragicznym wydarzeniu,

- zakup 2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla SOSW w Prudniku i Głogówku,

- monitoring wizyjny w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (budynek technikum nr 2 i II LO – II etap) oraz Zespole Szkół w Głogówku (hala sportowa).

Starostwo Powiatowe w lutym br. złożyło do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego projekt pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”. W wyniku oceny projekt uzyskał 95 punktów zajmując pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim i szóste miejsce w Polsce.  W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100.000 zł, do których Powiat Prudnicki dołoży 25.000 zł ze  środków własnych.

Projekt został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendą Powiatową PSP w Prudniku. Tworzyły go, ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku: Anna Wojtczak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia i Katarzyna Kret - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, ze strony KPP w Prudniku: asp. szt. Janusz Bojkowski - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z podkom. Katarzyną Żegleń i mł. asp. Tomaszem Kukułką pod nadzorem podinsp. Krzysztofa Urbana - I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, a ze strony KP PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas Rajdu Maluchów

Logo

Podczas 38. Rajdu Maluchów zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przy wsparciu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku rozpropagowywali elementy odblaskowe wśród uczestników Rajdu.

Ponadto zaprezentowali swoją pracę, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcali najmłodszych do noszenia elementów odblaskowych.

Rajd Maluchów, organizowany z okazji Dnia Dziecka, jest imprezą rodzinną z długoletnią tradycją, cieszącą się z roku na rok większym zainteresowaniem. Festyn pełen niespodzianek i dobrej zabawy jest dobrym momentem prowadzenia edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Prudnickim w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II” dofinansowanego z rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem  bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017''.

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

Prudniccy wolontariusze wśród „NAJWSPANIALSZYCH” w Gdańsku

Logo

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. w Gdańsku odbył się XXIII Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorami byli: Miasto Gdańsk oraz Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego. Pomysłodawcą Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie.

Celem Konkursu jest promowanie prospołecznych postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. W Finale uczestniczą  wolontariusze – „Najwspanialsi” z Polski, finaliści i laureaci konkursu „Ośmiu Wspaniałych” wraz z opiekunami. W gronie zaproszonych gości znalazła się siódemka wyróżnionych wolontariuszy  prudnickiej edycji konkursu: Karolina Kuczman - uczennica ZSR w Prudniku, Natalia Elmerych, Wiktoria Kamińska, Justyna Marzotko, Monika Mazur, Wiktoria Pękala - uczennice ZSO nr 1 w Prudniku i Karolina Tomczyszyn - uczennica z CKZiU w Prudniku. Grupa wyjechała pod opieką pani Anny Wojtczak Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Wojewódzkiego Koordynatora  Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”.

Bardzo miłym zaskoczeniem było gorące powitanie delegacji z Prudnika przez wolontariuszy i opiekunów z całego kraju. Wyrazili oni ogromny szacunek i podziw za profesjonalną logistykę ubiegłorocznej XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” podkreślając, że była to wyjątkowa, najwspanialsza i najlepiej zorganizowana edycja konkursu.

Gdańsk - piękne miasto na pograniczu trzech kultur na obszarze Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego. Rozkwit swój zawdzięczał położeniu u ujścia Wisły. Włodarze miasta przygotowali różne atrakcje, które były podziękowaniem za całoroczną, bezinteresowną pracę w wolontariacie.

W pierwszym dniu pobytu młodzież udała się na Westerplatte, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem i odbył się apel poległych żołnierzy II Wojny Światowej. Na zakończenie dnia wolontariusze uczestniczyli w wieczorze integracyjnym w Twierdzy Wisłoujście.

W drugim dniu pobytu odbyła się gra miejska, w trakcie której wolontariusze zwiedzili najciekawsze zakątki Gdańska, m.in. Bazylikę Mariacką, Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk – Ratusz Głównego Miasta i Muzeum Bursztynu oraz  Hewelianum. Obejrzeli również wystawę w Europejskim Centrum Solidarności, prezentującą najnowszą historię miasta. Wieczorem w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się Uroczysta Gala Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas której nagrodzono laureatów oraz wyróżnionych.

Niezmiernie miło jest, że w tym zaszczytnym gronie znalazła się uczennica KAROLINA KUCZMAN, uczennica II klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, która otrzymała wyróżnienie. Karolina pełni funkcję gospodarza „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Laureaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymali z rąk Wiceprezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka i Prezes Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie Joanny Fabisiak dyplomy i statuetki wykonane ze srebra i bursztynu.

Zwieńczeniem Finału „Ośmiu Wspaniałych” była Msza św. w Bazylice Mariackiej, w intencji ,,WSPANIAŁYCH POLSKI”, podczas której nastąpiło podziękowanie wolontariuszom za bezinteresowną, niezłomną pracę oraz otwarte serca dla potrzebujących.

Pobyt zakończył się kontaktem z plażą i morzem, który dla części wolontariuszy był pionierskim i niezapomnianym przeżyciem.

Kolejny Finał konkursu odbędzie się także nad morzem, w mieście Trzebiatów w województwie zachodnio- pomorskim. Podczas pożegnania zapytano „Kiedy ponownie Prudnik  zorganizuje Galę Wolontariatu?”

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP II”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka  na lata 2016 i 2017”.

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

2017-06-16

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas VI Biegu Prudnickiego

Logo

Podczas VI Biegu Prudnickiego w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przy wsparciu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku rozpropagowywali elementy odblaskowe wśród uczestników biegu. Ponadto przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych celem podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bieg Prudnicki to jeden z największych biegów przełajowych w regionie. Impreza organizowana jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dlatego też jest dobrym momentem prowadzenia edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Prudnickim w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II” dofinansowanego z rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem  bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017''.

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

2017-07-12

Szkolenie w zakresie strzelectwa sportowo-obronnego

Logo

Dnia 26 września 2017 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej. W ramach zajęć zapoznali się ze specyfiką pracy z bronią, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz strzelali z broni wykorzystywanej w służbach mundurowych, tj. bojowej długiej - karabinków AK i broni krótkiej - pistolet Glock i Walther P99. Poprzez oddanie kilku strzałów z broni uczyli się jej obsługi i przyjmowania postaw strzeleckich. Był to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie. Szkolenie prowadzone było przez instruktorów z VIP-Training, w tym nauczyciela techniki samoobrony i strzelania pana Artura Buczka.

Ponadto, młodzież pod czujnym okiem instruktora strzelectwa - Krystiana Trentkiewicza kształciła umiejętności strzeleckie strzelając z broni pneumatycznej.

Podczas szkolenia odbyło się ognisko integracyjne, gdzie przy pieczeniu kiełbasek młodzież zapoznała się z budową i obsługą busoli. Następnie, w grupach wykonano marsz na azymut, w czasie którego zweryfikowano zdobyte wiadomości i umiejętności posługiwania się sprzętem, dodatkowo „zaliczono grzybobranie”. Po powrocie uczniowie dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, towarzyszyły temu spore emocje. Po zajęciach wszyscy zadowoleni bezpiecznie wrócili do szkoły.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-04

2017-10-04

2017-10-04

2017-10-04

Bezpieczni w Cyberprzestrzeni

Logo

W dniu 26 września br. funkcjonariusz z Sekcji do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przeprowadził szkolenie dla ok. 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego pod hasłem „Cyberbezpieczny uczeń”. Nieograniczony dostęp do Internetu umożliwia szybkie zdobywanie informacji, wymianę danych oraz bieżące kontakty z innymi ludźmi. Świat wirtualny może jednak kreować inną rzeczywistość i wiele niebezpieczeństw. Poprzez szybki rozwój nowoczesnych technologii powstają coraz to nowe zagrożenia i nowe rodzaje przestępczości. Zagrożenia na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie dotyczą obszaru psychicznego, zdrowotnego, moralnego i społecznego. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości wśród uczniów na temat ww. zagrożeń, a także odpowiedzialności prawnej związanej z podejmowanymi działaniami w Sieci. Podczas szkolenia funkcjonariusz instruował młodzież, jak bezpiecznie poruszać się w Sieci i nie zostać ofiarą przestępców, bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych oraz dokonywać zakupów i płatności online. Wskazał, kiedy zachować szczególną czujność i co powinno wzbudzić niepokój podczas korzystania z Internetu.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

2017-10-10

Wojewódzki Turniej Rowerowy

Logo

W dniu 11 października 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Udział w nim wzięło 24 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa opolskiego (Krapkowic, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla, Grodkowa, Nysy i Prudnika). W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Przewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszard Kwiatkowski, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamil Perewizny, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Damian Smolski i Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak. W ramach turnieju zorganizowano siedem konkurencji. Były to: rowerowy tor przeszkód, rzut oponą rowerową do celu, jazda wokół pachołków, sztafeta, ósemka, kręcenie kołem rowerowym (pomiar prędkości) oraz przejazd odcinka drogi w jak najdłuższym czasie „wyścig żółwia”.

W kategorii klas gimnazjum ZET zwycięzcami zostali:

Bartłomiej Rembisz z SOSW w Nysie - I miejsce,

Tobiasz Weiss z SOSW w Prudniku - II miejsce,

Rafał Szlotawa z SOSW w Głogówku - III miejsce.

W kategorii SPdP zwycięzcami zostali:

Michał Samborski z SOSW w Prudniku - I miejsce,

Tadeusz Kapera z SOSW w Krapkowicach - II miejsce,

Krzysztof Witek z SOSW w Głogówku - III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci kasków rowerowych, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Ponadto, Kuratorium Oświaty w Opolu ufundowało dla wszystkich uczestników turnieju klucze rowerowe. Nagrody zostały wręczone przez: Opolskiego Wicekuratora Oświaty Artura Zapałę, Wicestarostę Krzysztofa Barwieńca i Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinsp. Krzysztofa Urbana. Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, przy udziale szczególnych gości: Policusia i Orła Powiatowego, którzy dostarczyli wiele radości. Dla uczestników i gości turnieju uczniowie klas gastronomicznych SOSW w Prudniku przygotowali poczęstunek.

Turniej odbył się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

Doskonalenie kwalifikacji w zakresie interwencji kryzysowej

Logo

W dniu 17 października br. 15 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku uczestniczyło w warsztatach interwencji kryzysowej, prowadzonych przez doświadczonego trenera Mirosławę Olszewską. Celem tych zajęć było doskonalenie kwalifikacji w zakresie interwencji kryzysowych, szczególnie wobec konieczności informowania osób o śmierci ich bliskich. Ponadto omówiono sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz symptomy i sposoby leczenia zespołu stresu pourazowego. Zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komfortu psychicznego w codziennej pracy zawodowej funkcjonariuszy Policji.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

RAZEM dla bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

Logo

W dniu 19 października 2017 r. w Zespole Szkół w Głogówku odbyło się spotkanie na temat „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”, którego organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rolników z terenu Powiatu Prudnickiego.

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski wraz z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Czocharą powitali uczestników spotkania. Część merytoryczną rozpoczął Pan Andrzej Ruczyński starszy specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, który omówił zasady bezpiecznej pracy w świetle zagrożeń wypadkowych w rolnictwie. Przekazał wiele cennych rad, z których niewątpliwie skorzystają rolnicy podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

Następnie bryg. Tomasz Protaś i kpt. Robert Ćwir z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku omówili założenia ogólnopolskiej akcji przeciwko wypalaniu pozostałości roślinnych, zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania polnych płodów rolnych. Ponadto, przedstawili temat związany z zagrożeniami pożarowymi i CZADEM – tzw. „cichym zabójcą”.

W panelu dotyczącym efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia głos zabrali przedstawiciele Agencji Ochrony „VIP-Guard” z Opola i firmy IP-TECH z Nysy, którzy poinformowali o zastosowaniu systemów ochrony mienia, p.poż. oraz monitoringu w kompleksowym zabezpieczeniu gospodarstw.

Kolejnymi prelegentami byli st. sierż. Krzysztof Noworolski Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Prudniku, który przybliżył funkcję dzielnicowego wśród społeczności wiejskiej oraz zasady działania aplikacji „Moja Komenda” oraz asp. Kamil Perewizny Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku, który zaprezentował zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Istotną informacją było przedstawienie przez Panią Ewę Fikiel, Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Głogówku, zasad działania Przycisku Sieci Życia®, funkcjonującego bezpłatnie w ramach akcji prowadzonej przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Rozwiązanie to umożliwia w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku z telefonu komórkowego lub stacjonarnego i natychmiastowe wezwanie pomocy odpowiednich służb, np. Pogotowia Ratunkowego.

Uczestnicy spotkania otrzymali kamizelki i paski odblaskowe, poradniki Jak unikać zagrożeń i Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie oraz materiały edukacyjne Komendy Powiatowej PSP w Prudniku i Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

Prezentacje

Konkurs ,,MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM’’

Logo

Starostwo Powiatowe w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku ogłaszają konkurs ,,MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM’’ w ramach Projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” oraz Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problematyką zjawiska wykluczenia społecznego oraz wykreowanie młodzieżowego wolontariatu przeciwdziałającego negatywnym zjawiskom społecznym w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Pobierz: Załącznik do Konkursu Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym
 • Pobierz: Regulamin konkursu Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym
 • Rozstrzygnięcie Konkursu „MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM”

  Logo

  Organizatorem Konkursu „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym” był Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku w ramach Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” oraz partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  Celem konkursu było zainteresowanie uczniów problematyką zjawiska wykluczenia społecznego oraz wykreowanie młodzieżowego wolontariatu w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

  1) „Myślenie Słowem” (rozprawka, reportaż) - wpłynęło 14 prac.

  2) „Myślenie Obrazem” (plakat, obraz) - wpłynęło 30 prac.

  W dniach 24 i 27 listopada 2017 r. Komisje Konkursowe w składzie:

  - Anna Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

  - Zofia Zeprzałka-Krzemień – ekspert w zakresie polonistyki,

  - Agata Wilczek – ekspert w zakresie plastyki,

  - st. sierż. Krzysztof Noworolski – przedstawiciel KPP w Prudniku

  dokonały oceny prac literackich i plastycznych.

  Laureatami Konkursu w kategorii „Myślenie Słowem” zostali:

  I miejsce - Angelika Kulpa - uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

  II miejsce - Dorota Gągor - uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

  III miejsce - Michał Mazur - uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

  Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:

  - Mariola Koczula - uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

  - Wiktoria Heda oraz Martyna Cebulka - uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  - Patrycja Roskosz - uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

  Laureatami Konkursu w kategorii „Myślenie Obrazem” zostali:

  I miejsce - Kacper Czajka - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  II miejsce - Karolina Orzech - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  III miejsce - Mateusz Mika - uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

  Wyróżnienia zdobyli:

  - Wiktoria Zamorska i Natalia Trzeja - uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  - Angelika Koniewicz - uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

  - Emilia Cebula - uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

  Laureaci I miejsca w obu kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz dyplomy pamiątkowe. Pozostali laureaci, osoby wyróżnione oraz opiekunowie otrzymali upominki i dyplomy pamiątkowe.

  I miejsce Kacper Czajka

  I miejsce Kacper Czajka

  II miejsce Karolina Orzech

  II miejsce Karolina Orzech

  III miejsce Mateusz Mika

  III miejsce Mateusz Mika

  Wyróżnienie Angelika Koniewicz

  Wyróżnienie Angelika Koniewicz

  Wyróżnienie Emilia Cebula

  Wyróżnienie Emilia Cebula

  Wyróżnienie Natalia Trzeja

  Wyróżnienie Natalia Trzeja

  Wyróżnienie Wiktoria Zamorska

  Wyróżnienie Wiktoria Zamorska

  Nowy sprzęt dla prudnickich policjantów

  Logo

  W dniu 2 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu, na który składają się: zestaw do oznakowania miejsc wypadków, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, sprzęt komputerowy oraz filmy o tematyce profilaktycznej. Ww. sprzęt został przekazany przez Starostę Prudnickiego Radosława Roszkowskiego na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinsp. Krzysztofa Urbana. Wartość użyczonego sprzętu przez Powiat Prudnicki wynosi 8.500 zł.

  Użyczony sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu prudnickiego.

  Ponadto, w przekazaniu sprzętu wzięli udział: naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Anna Wojtczak, skarbnik powiatu Larysa Zamorska, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Katarzyna Kret, przewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Prudniku Ryszard Kwiatkowski oraz p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku asp. Kamil Perewizny.

  Sprzęt zakupiony został przez Powiat Prudnicki w ramach partnerskiego projektu „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-11-06

  2017-11-06

  2017-11-06

  2017-11-06

  2017-11-06

  2017-11-06

  Konkurs ,,BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE”

  Logo

  Starostwo Powiatowe w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku ogłaszają konkurs ,,BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE” w ramach Projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”.

  Celem konkursu plastycznego jest podniesienie edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez promowanie używania elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów wśród najmłodszych użytkowników dróg.

 • Pobierz: Załącznik do BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
 • Pobierz: Regulamin konkursu BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
 • Zabezpieczenie wypadku drogowego

  Logo

  W dniu 6 listopada br. w okolicy Niemysłowic nagrywano sceny do filmu instruktażowego pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”.

  Zdarzenie drogowe to traumatyczne przeżycie dla uczestnika i świadka zdarzenia. Ważne jest, aby w takiej sytuacji zachować zimną krew. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy ofiarom, jak też prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Znikoma liczba osób posiada wiedzę na temat czynności, jakie należy wykonać w takiej sytuacji. W celu podniesienia tej wiedzy nakręcono film instruktażowy obejmujący tematykę prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego oraz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych. Są one niezbędne przy właściwym oznakowaniu miejsca wypadku drogowego lub awarii w pasie drogowym, szczególnie w warunkach złej widoczności i w porze wieczorowo-nocnej. W skład zakupionego sprzętu wchodzą m.in. znaki drogowe, lampa ostrzegawcza, pachołki drogowe oraz flary ostrzegawcze diodowe.

  Działania ratownicze zostały przedstawione przez funkcjonariuszy Policji, Zespół Ratownictwa Medycznego i Straż Pożarną przy współudziale wolontariuszy z klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR w Prudniku. W roli charakteryzatorki debiutowała Wiktoria Zamorska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku. Produkcję przygotowuje Mariusz Jaszczyszyn.

  Film powstaje we współpracy Starostwa Powiatowego w Prudniku z Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Komendą Powiatową PSP w Prudniku w ramach projektu „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”, dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  Zostanie on zamieszczony na stronie internetowej KPP w Prudniku oraz Starostwa Powiatowego w Prudniku celem edukacji społeczeństwa Powiatu Prudnickiego oraz prezentowany będzie na spotkaniach profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  Dzień Walca

  Logo

  „Przez sztukę kształtujemy wrażliwość i wyobraźnię"- to kolejne działanie jakie młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wybrała do realizacji II etapu projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczni im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

  Dzień Walca - to pierwsze warsztaty realizowane poprzez poznawanie historii i przedstawicieli walca, a przede wszystkim naukę samego tańca. W ramach kolejnych warsztatów wykonywane będą własne kartki, maski gipsowe oraz zostanie przygotowany projekt breloczków do druku 3D. Do grudnia br. na zajęciach pozalekcyjnych będą tworzone również projekty t-shirta, Manekin Challenge oraz moja fotografia.

  2017-11-07

  2017-11-07

  2017-11-07

  Dlaczego NARKOTYKI = SEKS?

  Logo

  W dniu 8 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty na temat „Ryzykowne zachowania seksualne pod wpływem używek - dlaczego narkotyki = seks?” dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, przeprowadzone przez psychologa klinicznego Aleksandrę Żyłkowską z Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Celem warsztatów było obalenie mitów na temat substancji psychoaktywnych tj. „amfetamina pomaga w nauce”, „alkohol rozluźnia i pomaga w rozwiązywaniu problemów”, „marihuana powoduje wejście w lepszy świat” i wiele innych. Mity te mogą powodować liczne problemy w przyszłości tj. uzależnienie od substancji psychoaktywnych i Internetu. Prowadząca poinformowała młodzież o skutkach stosowania substancji psychoaktywnych w perspektywie długoterminowej w połączeniu z seksem, dotyczących psychozy ponarkotykowej, która dotyka coraz częściej dzieci.

  Pani psycholog odpowiedziała na pytania, nurtujące młode pokolenie: Co to jest seksualność? Po czym poznam, że moje zachowania seksualne są normalne? Dlaczego podejmujemy zachowania seksualne pod wpływem używek? Jak używki działają na seksualność?

  Tematyka warsztatów zainspirowała młodzież do efektywnej pracy w grupach oraz konstruktywnej dyskusji.

  Warsztaty odbyły się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  Mechanizmy powstawania postaw i zachowań dysfunkcyjnych

  Logo

  W dniu 8 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbył się wykład specjalistyczny na temat „Powstawanie zachowań dysfunkcyjnych i przemocowych w podejściu systemowym”, w którym udział wzięła grupa specjalistów z terenu powiatu prudnickiego, tj.: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni i przedstawiciele służb mundurowych. Wykład prowadziła psycholog kliniczny Aleksandra Żyłkowska z Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Jego celem było zapoznanie uczestników z mechanizmami powstawania postaw i zachowań dysfunkcyjnych wśród ludzi. Rodzina posiada największy wpływ na funkcjonowanie jednostki. Charakteryzuje ją struktura, system ról oraz władzy i kontroli. Prowadząca przedstawiła struktury wybranych rodzin, ich styl komunikacji i sposób oddziaływania. W każdej rodzinie ważna jest jej „mikrokultura”, a więc tradycje rodzinne przekazywane międzypokoleniowo, czy też inne wzorce, które w nieuchwytny sposób determinują życie rodzinne. Omówione zostały stereotypy wokół zachowań destrukcyjnych tj. „on już mnie nigdy więcej nie uderzy – obiecał to”.

  Ponadto pani psycholog poruszyła problem anoreksji i bulimii, których przyczyną są zachowania dysfunkcyjne w rodzinie.

  Zdobyta przez specjalistów wiedza pozwoli podjąć skuteczne działania profilaktyczne wśród młodzieży.

  Wykład odbył się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  2017-11-16

  „GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”

  Logo

  W dniach 17-19.11.2017 r. grupa wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku w składzie: Weronika Ławicka (ZSR w Prudniku), Gabriela Świtalska (ZSO Nr 1 w Prudniku), Filip Stoklossa (ZS w Głogówku) pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki gościła w Warszawie. Celem pobytu był udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Godność człowieka, a niepełnosprawność”, zorganizowanej przez Fundację „Świat na TAK" w Warszawie z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wolontariatu.

  Pierwszego dnia pobytu w Warszawie wolontariusze zwiedzali Muzeum Multimedialne Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, który jest kompozycją przedmiotów, zapachów, świateł, idei i technologii. Przesłanie ekspozycji to osobiste spotkanie z Chopinem. Kolejnym punktem programu był spacer po Śródmieściu, gdzie zachwyciła ich nowoczesna architektura drapaczy chmur. Po kolacji wolontariusze „Klubów Ośmiu” z całej Polski uczestniczyli w warsztatach integracyjnych w postaci gier i zabaw poprowadzonych przez Wojciecha Szewczyka, trenera animacji. W tym samym czasie opiekunowie spotkali się z przedstawicielami fundacji. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna w formie zabawy tanecznej przy wykorzystaniu różnorodnych układów choreograficznych, poprowadzonych przez profesjonalnego wodzireja Konrada Kałęckiego. Kolejny dzień rozpoczął się wykładem inauguracyjnym, który zainicjowała Prezes Fundacji „Świat na TAK" pani Joanna Fabisiak na temat „Godność człowieka, a niepełnosprawność”. Następnie odbyły się warsztaty „Świat na wózku”, które poprowadził Wojciech Szewczyk we współpracy z przedstawicielem firmy Habitus. Wolontariusze poruszając się na wózku inwalidzkim wykonywali różnorodne prace dnia codziennego. Doświadczając tego przekonali się, że nie jest to takie proste i dopiero teraz zdają sobie sprawę, z jakimi barierami muszą zmagać się osoby niepełnosprawne w życiu codziennym.

  Kolejnym punktem programu konferencji był wykład na temat „Prawo dziecka do przedwczesnej śmierci wg Janusza Korczaka”, wygłoszony przez prof. Tomasz Dangela dyrektora Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Profesor omówił kartę praw dziecka śmiertelnie chorego w domu i przekazał wiele cennych wskazówek do pracy wolontarystycznej z chorymi dziećmi, podkreślając potrzebę pomocy cierpiącym w hospicjum. Był to bardzo wzruszający moment konferencji, ale jednocześnie wstrząsający, gdy w trakcie prezentacji pojawiły się fotografie dzieci, które umierają z głodu a medycyna staje się bezradna wobec takich chorób.

  Przekazane podczas wykładów treści ukazały, jak bezcenna jest działalność wolontarystyczna oraz wskazały sposoby przezwyciężania przeciwności związanych z jej wykonywaniem.

  Wolontariusze mieli także okazję obejrzeć film pod tytułem „Feralny piątek", w którym nastąpiła zamiana ról matki z nastoletnią córką. Następnie odbyły się warsztaty interaktywne z podziałem na grupy wiekowe na temat „Jak pomóc młodzieży w budowaniu autorytetu rodziców?”. Na początku zajęć uczestnicy ustalili pojęcie autorytetu oraz gdzie go szukać i kto jest dla nich autorytetem. Okazało, że największym autorytetem w grupie wolontariuszy byli rodzice. Po kolacji, prudniccy wolontariusze wraz z liczną grupą wolontariuszy z całej Polski wybrali się na spacer po Warszawie, aby obejrzeć ją w blasku nocy. Zwiedzali Stare Miasto, gdzie zachwyciła ich przepiękna architektura zabytków, a podświetlony Grób Nieznanego Żołnierza stał się dla nich bardziej dostojny.

  Dzięki temu wyjazdowi zdobyli nowe doświadczenia, przyjaźnie oraz pogłębili swoją wiedzę z dziedziny historycznej, społecznej oraz pedagogiczno-psychologicznej, która z pewnością pomoże im w dalszej wolontarystycznej pracy.

  Wyjazd odbył się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-11-23

  2017-11-23

  2017-11-23

  2017-11-23

  2017-11-23

  2017-11-23

  2017-11-23

  Warsztaty muzyczno-instrumentalne

  Logo

  W ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, realizowanego w Zespole Szkół w Głogówku od września 2017 r. organizowane są dla młodzieży zajęcia umuzykalniające. Od roku 2008 w szkole działa zespół instrumentów dętych prowadzony przez Bernarda Burka, którego członkami są muzycy na co dzień grający w wielu zespołach w okolicznych miejscowościach, a uczęszczający do Zespołu Szkół w Głogówku.

  Warsztaty ukierunkowane są na wykorzystanie instrumentów dętych (saksofonu altowego) oraz perkusyjnych (werbel) podczas uroczystości szkolnych lub obchodów świąt państwowych.

  Zespół zadebiutował w szkole podczas uroczystości zorganizowanej przez uczniów z okazji Narodowego Święta Niepodległości, gdzie zaprezentował hymn państwowy, utwory patriotyczne i fanfary towarzyszące wprowadzeniu sztandaru szkoły.

  Młodzież chętnie wykonuje muzykę klasyczną, filmową jak i tradycyjne utwory znane z repertuaru zespołów folklorystycznych oraz znane przez wszystkich kolędy i pastorałki

  Podczas zajęć warsztatowych duży nacisk kładzie się na słuchanie wzajemne, odpowiednią artykulację i rytmiczne wykonanie utworów muzycznych.

  Projekt jest dofinansowany z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-11-30

  2017-11-30

  2017-11-30

  Strzelectwo sportowo-obronne

  Logo

  Od października br. po raz kolejny zostały zorganizowane dla 12 uczniów Zespołu Szkół w Głogówku zajęcia strzelectwa sportowo-obronnego, podczas których zapoznają się ze sportami strzeleckimi i zasadami obowiązującymi w strzelectwie sportowym. Podczas zajęć strzeleckich młodzież kształtuje postawy obywatelskie oraz zostaje przygotowana do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju, a także do pracy w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie.

  Wspólne uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności komunikowania się, pracy w grupie i kształtowania poczucia odpowiedzialności za innych. Specyfika zajęć strzeleckich rozwija nawyki zdyscyplinowanej, sumiennej i metodycznej pracy oraz racjonalnej analizy i oceny sytuacji, jak również poczucia troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

  Uczniowie zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, budową karabinka sportowego i zasadami strzelania oraz organizacją i przebiegiem zawodów strzeleckich. Jednym z kluczowych elementów szkolenia jest również uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia i niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego posługiwania się bronią. W trakcie projektu uczestnicy nabywają ogólne umiejętności strzeleckie oraz uczą się zasad regulacji przyrządów celowniczych broni, jak również dokonywania podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji sportowej broni strzeleckiej. Ponadto omawiane są również zagadnienia związane ze strzelectwem i bronią historyczną.

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  WARSZTATY WOKALNE

  Logo

  W październiku br. w Zespole Szkół w Głogówku rozpoczęły się po raz kolejny warsztatowe zajęcia wokalne w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”. Zajęcia prowadzi Oskar Koziołek.

  Warsztaty mają na celu umuzykalnienie i rozśpiewanie młodzieży, poznanie funkcjonowania aparatu głosu i związanej z nim integralnie emocjonalności człowieka. W trakcie zajęć udaje się poruszyć wiele dodatkowych zagadnień, które są istotne nie tylko w nauce śpiewu. Właściwa postawa ciała, poprawna dykcja, pogłębiony oddech przeponowy mają duże znaczenie dla autoprezentacji oraz zdrowo pojętej pewności siebie. Szeroka gama ćwiczeń głosowych i wokalnych, które często bazują na zabawie, służy emocjonalnemu otwieraniu się i odkrywaniu pokładów własnej spontaniczności, która bywa zablokowana przez nieśmiałość, brak asertywności i wszechobecne popkulturowe wzorce sztucznej hiper-rzeczywistości, napędzane przez media społecznościowe.

  Wspólny śpiew wymaga „społecznej dyscypliny”, uczy współdziałania w grupie, kształtuje zrozumienie i cierpliwość dla możliwości innych osób, jest sposobnością do „badania“ i poszerzania własnej elastyczności emocjonalnej. Skupienie uwagi i wzajemne słuchanie w grupie motywuje do pracy zespołowej i prowadzi do lepszego rozumienia różnorodności charakterów.

  Dobór repertuaru uwzględnia walory estetyczne utworów oraz przemyca podstawy teorii muzyki i profesjonalnego języka muzyki, np. zapis nutowy, formy, gatunki, śpiew a capella, unisono, wielogłosowość, akompaniament fortepianu i elementy rytmiki. Wyraźny akcent położony jest na rozwój słuchania się nawzajem i słyszenia harmonicznego. Utwory są śpiewane w różnych językach.

  Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-12-01

  2017-12-01

  2017-12-01

  ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT.

  Logo

  Dnia 28 listopada br. w sali gimnastycznej II LO im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku odbyły się po raz trzeci ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT, zorganizowane przez PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

  Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej i koordynowane są przez Eksperta PaT-u Marzannę Zawadzką-Ciępkę w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

  W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze z PaTPORT-ów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół w Głogówku. Zostali oni zaproszeni do wzięcia udziału w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Szymon Kułakowski z Fundacji Ekologicznej Arka), plastycznej (instruktor Agata Wilczek plastyk Prudnickiego Ośrodka Kultury), gastronomicznej (instruktorzy: Agnieszka Światłowska i Andrzej Chruściel nauczyciele przedmiotów gastronomicznych), fotograficznej (instruktor Marek Doskocz właściciel Studia EMKA), tanecznej (Aleksandra Hindera właścicielka Szkoły Tańca „ADAMANT”), samoobrony (instruktor Artur Buczek nauczyciel przedmiotu samoobrona) i musztry (instruktor Krzysztof Kopczyński major Straży Granicznej). Andrzejki rozpoczęły się od rana na wzór „Przystanków PaT”, gdzie na początku wolontariusze wybierali warsztaty, w których chcieli uczestniczyć, realizując swoje pomysły i umiejętności.

  O godzinie 15:00 rozpoczęła się uroczysta Gala, którą zainaugurowano hymnem PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię” Jarosława Chojnackiego w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy.

  W trakcie Gali nastąpiło podsumowanie konkursu „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym” w kategoriach: „Myślenie Słowem” i „Myślenie Obrazem” zorganizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku.

  Laureatami Konkursu w kategorii „Myślenie Słowem” zostali:

  I miejsce - Angelika Kulpa, uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

  II miejsce - Dorota Gągor, uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

  III miejsce - Michał Mazur, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

  Wyróżnienia:

  - Mariola Koczula, uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

  - Wiktoria Heda, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  - Patrycja Roskosz, uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

  - Martyna Cebulka, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku.

  Laureatami Konkursu w kategorii „Myślenie Obrazem” zostali:

  I miejsce - Kacper Czajka, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  II miejsce - Karolina Orzech, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  III miejsce - Mateusz Mika, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

  Wyróżnienia:

  - Wiktoria Zamorska, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  - Angelika Koniewicz, uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

  - Natalia Trzeja, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

  - Emilia Cebula, uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

  Nagrody i dyplomy pamiątkowe wręczyli: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski i Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban.

  Punktem kulminacyjnym wydarzenia był pokaz musztry paradnej, który po raz pierwszy prezentowany był z bronią. Zaproszeni goście z podziwem obejrzeli umiejętności uczniów klas mundurowych i byli pod ich ogromnym wrażeniem.

  Po podsumowaniu rezultatów pracy warsztatowej, zaproszono uczestników do wspólnej zabawy, którą rozpoczęła tradycyjnie „Belgijka”.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  2017-12-04

  Telewizja szkolna TV ZS w Głogówku

  Logo

  Od 2016 roku w Zespole Szkół w Głogówku działa telewizja szkolna. Młodzież uczy się wykorzystywać dostępne technologie teleinformatyczne do tworzenia właściwego produktu medialnego – szkolnych wiadomości TV ZS w Głogówku. Młodzi dziennikarze chętnie zbierają materiały reporterskie, przeprowadzają wywiady i montują programy. Wyrabiają nawyki uważnego obserwowania rzeczywistości i jej komentowania.

  Dnia 23 października br. w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu młodzież spotkała się i nagrała wywiad z piosenkarką i aktorką Anną Karwan.

  W dniu 20 listopada br. grupa emitująca wiadomości szkolne wizytowała w TVP S.A. w Warszawie, gdzie poznała infrastrukturę dużego ośrodka medialnego, sposoby przygotowania, montażu i produkcji materiałów telewizyjnych od strony technicznej. Zaskoczeniem dla młodzieży była logistyka na pozór prostych przedsięwzięć organizacyjnych. Wizyta uświadomiła młodzieży, że podstawowym czynnikiem do produkcji materiału filmowego jest ogrom pracy wykwalifikowanego personelu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Uczniowie zwiedzili również Sejm RP i uczestniczyli w wykładzie dotyczącym historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

  Młodzież uczestnicząca w projekcie uczy się obsługiwać nowoczesny sprzęt audio-wizualny, rozwija umiejętności dziennikarskie i redakcyjne oraz poznaje możliwości oraz zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z mediów. Młodzi dziennikarze wykazują dużo entuzjazmu i kreatywnego myślenia tworząc szkolną kronikę w wersji elektronicznej. Rejestrują życie szkoły, wydarzenia z akademii oraz szkolne wyjazdy. Spędzając wolny czas rozwijają swoje zainteresowania i pasje, uczą się jednocześnie dobrze się bawiąc.

  Zajęcia odbywają się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap II", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017".

  2017-12-06

  2017-12-06

  2017-12-06

  2017-12-06

  2017-12-06

  „ZABAWA W TEATR“

  Logo

  Od października br. po raz kolejny zostały zorganizowane w Zespole Szkół w Głogówku zajęcia teatralne w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”. Zajęcia, w których uczestniczy 7 uczniów, prowadzi Jarema Dziedzic. Uczniowie przygotowali program artystyczny na 2018 r.: skecze na studniówkę, program artystyczny na Dzień Kobiet oraz scenariusz sztuki teatralnej pt. „Ostatnia lekcja śpiewu“ na Dni Teatru.

  Warsztaty teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Wpływają na wszechstronny rozwój i stanowią uzupełnienie treści programowych nauczania. Sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Rozwijają pamięć, osobowość, odwagę i pewność siebie. „Zabawa w teatr” jest formą spędzenia wolnego czasu, w trakcie którego zaspokajane są potrzeby psychiczne ucznia. Niejednokrotnie spełnia funkcję terapeutyczną. W trakcie warsztatów młodzież nabywa świadomość mowy ciała, dobrą dykcję oraz wyrażanie emocji poprzez ruch sceniczny.

  Projekt dofinansowany jest ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-12-07

  2017-12-07

  2017-12-07

  2017-12-07

  Azymut klas mundurowych.

  Logo

  Uczniowie klas mundurowych II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczyli w niezwykle interesujących zajęciach z terenoznawstwa i topografii terenu, pod opieką majora Krzysztofa Kopczyńskiego i nauczyciela Tadeusza Stacha. Odbywały się one na terenie Dębowca oraz Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Ich celem było zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności potrzebnych w klasach mundurowych tzn. posługiwania się mapą, kompasem oraz określaniem azymutu i wykorzystania go w czasie marszu.

  Udało się „oderwać” młodzież od telefonu i komputera, a zajęcia pozwoliły wzbogacić ich wiedzę o elementy, które w przyszłości pozwolą samodzielnie orientować się w terenie z mapą lub bez niej. Pozytywnym akcentem zajęć były zapytania uczniów „kiedy znów wybierzemy się na podobną wycieczkę?”

  W ramach integracji pokoleniowej w zajęciach uczestniczyli również rodzice uczniów, a także psy tropiące. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (b. silnego wiatru) zamierzone cele zostały zrealizowane, a zajęcia zakończyły się tradycyjnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasy.

  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap II", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017".

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  2017-12-08

  GAZETA ZS MAGAZINE WYDAWANA PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU

  Logo

  W ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, realizowanego w Zespole Szkół w Głogówku od września 2017 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach dziennikarskich „Gazeta szkolna ZS MAGAZINE”, prowadzonych przez Panią Annę Borucką.

  Szkolni dziennikarze w trakcie kolegiów redakcyjnych i spotkań warsztatowych tworzą gazetę zupełnie od podstaw. Pisząc artykuły, które publikowane są w czasopiśmie ZS MAGAZINE uczniowie chętnie poszukują źródła informacji, systematycznie dokonują selekcji priorytetów, dbają o poprawność stylistyczną i gramatyczną materiałów prasowych, poznają gatunki dziennikarskie i posługują się nimi w codziennej pracy. Podczas spotkań planują szatę graficzną gazety i tematy artykułów, które ukazują się w poszczególnych wydaniach.

  Młodzież uczy się łamania i składania gazety, doskonali umiejętności dziennikarskie, fotograficzne, komunikacyjne, artystyczne oraz informatyczne. Zajęcia warsztatowe są również doskonałą okazją do kształtowania umiejętności pracy w grupie.

  Gazeta posiada stałe rubryki, są wśród nich: „Reporterzy w terenie”, „Warto zajrzeć do biblioteki i mediateki”, „Twórczość” czy „Kawał sztuki”. Uczniowie podchodzą do zadań z wielką pasją, dzięki temu gazeta się rozwija i powstają nowe działy np. „W locie” czy „Poradnik cukiernika”.

  W październiku 2017 r. uczniowie przeprowadzili wywiad z piosenkarką Anną Karwan. Ta forma rozmowy dziennikarza ze znaną osobą publiczną wymaga od uczniów niezwykłej czujności i koncentracji. Niezbędne jest bowiem aktywne uczestnictwo w rozmowie i zadawanie pytań, które niejednokrotnie stanowią kontynuację myśli przytaczanej przez rozmówcę. Po przeprowadzonym wywiadzie konieczna jest autoryzacja.

  W dniu 20 listopada br. uczniowie zwiedzali obiekt Telewizji Polskiej w Warszawie: pomieszczenia reżyserskie, magazyny rekwizytów, kostiumów, muzeum oraz studia telewizyjne, w których nagrywane są programy m.in. „Jaka to melodia”, „Dzień dobry Polsko” czy „Pytanie na śniadanie”.

  Zwiedzając Sejm RP przy ulicy Wiejskiej, uczniowie gromadzili materiały dziennikarskie i reporterskie z galerii Sali Posiedzeń Sejmu oraz z miejsca, w którym umieszczona jest tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

  Uczestnicząc w wykładzie dotyczącym historii współczesności polskiego parlamentaryzmu uczniowie poszukiwali informacji, które wykorzystują pisząc artykuły do gazety szkolnej ZS MAGAZINE. Młodzież zwiedziła również centrum Warszawy.

  Projekt jest dofinansowany z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-12-11

  2017-12-11

  2017-12-11

  2017-12-11

  2017-12-11

  2017-12-11

  2017-12-11

  
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności