Facebook
Przejdź do treści Herb Powiatu
Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Fundusze norweskie część druga


Logo projektu

„Wspieranie działalności sportowej dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży”

Projekt Powiatu Prudnickiego realizowany w ramach programu operacyjnego PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, korzystający z dofinansowania w kwocie 134.600 zł pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy norweskich.

Cel Projektu:
Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, dla osiągnięcia i zachowania ich dobrego stanu zdrowia.

Działania realizowane w ramach Projektu:
Zakup strojów i butów oraz toreb sportowych.

90 kompletów strojów i butów oraz toreb sportowych, w tym 22 dla Froya kommune w Norwegii i 68 dla Powiatu Prudnickiego.

Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Prudnickiego.

W okresie 05.09.2017 r. - 20.10.2017 r. w każdej z 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Prudnickiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, Zespół Szkół w Głogówku) przeprowadzone będą zajęcia sportowe dla nowo utworzonych 4 sekcji sportowych, każdej składającej się z 15 uczniów danej szkoły. Treningi będą dostosowane do możliwości szkół i zainteresowań sportowców: ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia fitness, bieganie, jazda na rowerze, strzelanie z łuku, gry zespołowe.

Wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu
03-06.10.2017 r. wizyta studyjna 8 przedstawicieli Powiatu Prudnickiego we Froya kommune w Norwegii, w celu wymiany doświadczeń i wypracowania skutecznych i atrakcyjnych metod popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.
Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Plakat wspieranie działalności sportowej

 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności