Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XXXVI Sesja Rady Powiatu- zmiana porządku obrad

XXXVI Sesja Rady Powiatu odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XXXVI SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XXXVI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 27.11.2020 r. oraz z dnia 17.12.2020 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 276)
  druk nr 276.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk nr 277)
  druk nr 277.pdf
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 278)
  druk nr 278.pdf
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 279)
  druk nr 279.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. (druk nr 280)
  druk nr 280.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 (druk nr 281)
  druk nr 281.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (druk nr 282)
  druk nr 282.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w 2021 r. (druk nr 283)
  druk nr 283.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 284)
  druk nr 284.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 285)
  druk nr 285.pdf
  uzasadnienie.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk
  nr 286)
  druk nr 286.pdf

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2021 r. (druk nr 287)
  druk nr 287.pdf

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2021 (druk nr 288)
  druk nr 288.pdf

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym
  w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 289)
  druk nr 289.pdf

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 290)
  druk nr 290.pdf

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 291)
  druk nr 291.pdf

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 292)
  druk nr 292.pdf

 24. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 25. Zakończenie XXXVI sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Wtorek, 15 Grudnia 2020r. Godzina: 14:37. Wejść: 419.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności