Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XXI Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 31 I 2020 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76

z w o ł u j e

XXI SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XXI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 5. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 30 grudnia 2019 r. oraz 14 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020.   druk nr 179.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.   druk nr 181.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.   druk nr 182.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   druk nr 183.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   druk nr 184.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   druk nr 185.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   druk nr 186.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby.   druk nr 187.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w Prudniku.   druk nr 188.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Prudniku.   druk nr 189.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku.   druk nr 190.pdf
 19. Informacja o średnim wynagrodzeniu nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki.   Średnie wynagrodzenia nauczycieli.pdf
 20. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2019.   Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019.pdf
 21. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2019 r.
 22. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego za lata 2008-2018.   Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego za lata 2008 - 2018.pdf
 23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zakończenie XXI sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Piątek, 24 Stycznia 2020r. Godzina: 14:16. Wejść: 334.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności