Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj tj. 09.01.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołane zostało w trybie nadzwyczajnym zgodnie z rekomendacją Wojewody Opolskiego w związku z ryzykiem wystąpienia na Opolszczyźnie Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków - HPAI.

Podczas posiedzenia miały zostać wypracowane „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia ogniska choroby Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków - HPAI na terenie powiatu Prudnickiego.”

Źródłem choroby są ptaki wędrowne które zimują m.in. w Polsce. Te ptaki są nosicielami choroby HPAI, przechodzą ją bezobjawowo. Na szczęście powiecie prudnickim nie znajdują się duże akweny w którym przebywa dzikie ptactwo, co przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia choroby.

Jesteśmy jako Polska jednym z największych producentów w Europie mięsa drobiowego oraz jaj. Stąd zwiększone kontrole. Na ten moment występuje tylko ponad 10 ognisk choroby w całej Polsce. W tym na Opolszczyźnie jest 0 ognisk chorobowych.

Czynnikiem głównym zarażenia ptactwa gospodarczego są ludzie. Ponieważ nie przestrzegają pewnych zasad podczas zagrożenia chorobą, m.in.:
• nie powinno się karmić ptactwa gospodarczego na zewnątrz
• nie powinno się poić ptactwa gospodarczego ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki
• nie powinno się wypuszczać ptactwa gospodarczego bez nadzoru na otwarty wybieg
• powinno się używać mat dezynfekcyjnych
• powinno używać się odzieży ochronnej
• powinno zabezpieczyć się budynki przed dostępem dzikich zwierząt

O wszelkich niepokojących objawach u ptactwa z gospodarstwa należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii. Konsekwencją choroby są przede wszystkim ogromne straty gospodarcze dla hodowców.

Autor i zdjęcia:
Marcin M. Janik

2020-01-09

 

Publikacja: Czwartek, 9 Stycznia 2020r. Godzina: 13:55. Wejść: 201.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności