Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Ambitny budżet Powiatu przyjęty

Podczas sesji Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 grudnia 2019 r., przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego zapoznali zgromadzonych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu, w konsekwencji radni przyjęli budżet na rok 2020.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 72 103 587  zł., natomiast ustala się wydatki na kwotę 74 522 535 zł., co przyczynia się do wystąpienia deficytu budżetowego w kwocie 2 418 948 zł.

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:

 • dochody bieżące w wysokości - 57 133 247,00 zł.,
 • dochody majątkowe w wysokości - 14 970 340,00 zł.,
 • dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 7 368 371,00 zł.,
 • dochody związane z realizacja zadać z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej  w wysokości - 19 000 zł.

Rok 2020 będzie wyjątkowo trudnym rokiem dla samorządu, ponieważ:

 • z budżetu powiatu muszą zostać sfinansować zwiększone ustawowo płace minimalne, które zostały wprowadzone od stycznia 2020 roku,
 • plan wydatków na oświatę w 2020 r. zakłada wzrost o 798 495,00 zł. w porównaniu z planem wydatków w 2019 roku

W porównaniu z rokiem 2019 subwencja oświatowa jest wyższa o 2 700 070,00 zł., ze względu na podwójny rocznik, lecz równocześnie rosną wydatki na oświatę. Projekt budżetu Powiatu Prudnickiego przewiduje wydatki na ponad 21 mln. zł. (bez wydatków na inwestycje oraz projekty ze środków UE). Dla porównania w 2019 roku projekt budżetu Powiatu Prudnickiego przewidywał wydatki na Oświatę na ponad 19 mln. zł.

Ponadto, wydatki inwestycyjne będą wynosiły 20 071 079,00  zł., co stanowi aż 26% całości planowanego budżetu. Ich realizowanie odbędzie się głównie w oświacie oraz na drogach powiatowych, a więc w tych dziedzinach, gdzie są one najbardziej potrzebne. Na pieczę zastępczą, wspieranie rodzin i opiekę społeczną zaplanowano wydatki w wysokości około 13 119 496 zł.

Dużym wysiłkiem pracowników Starostwa, zwłaszcza Skarbnik Larysy Zamorskiej oraz Zastępcy Elżbiety Leszczyńskiej ten trudny, ale bardzo ambitny budżet udało się szczęśliwie „dopiąć”.

Za uchwaleniem Planowanego Budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 głosowało 11 radnych, przeciw było 6.

Autor i zdjęcie:
Marcin M. Janik

 

2020-01-09

2020-01-09

Publikacja: Czwartek, 9 Stycznia 2020r. Godzina: 07:53. Wejść: 199.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności