Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie

W ramach kolejnych działań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie” w dniu 4 października 2019 r. w Šternberku odbyło się spotkanie instytucji pracujących w sektorze społecznym z terenu powiatu prudnickiego oraz Mikroregionu Šternbersko po stronie czeskiej. Wśród uczestników byli pracownicy Starostwa Powiatowego, PCPR, DPS w Prudniku, Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, OPS w Głogówku oraz OPS w Białej.

2019-11-07

Socjalne Służby Sternberk to organizacja, której misją jest udzielanie pomocy i wsparcia szczególnie osobom, które zmniejszyły samowystarczalność z powodu wieku, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności oraz rodzinom z dziećmi, których sytuacja wymaga pomocy innej osoby fizycznej, a także znajdują się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Przede wszystkim usługi naszej organizacji zapewniają możliwość przebywania w znanym środowisku domowym tak długo, jak to możliwe i uczestniczenia w życiu codziennym organizacji w jak największym stopniu.

Z kolei ECCE HOMO Sternberk  wcześniej świadczyło usługi w zakresie spraw społecznych, kulturalnych, specjalnego doradztwa pedagogicznego. Obecnie zajmuje się działaniami prorodzinnymi, zajęciami dla osób niepełnosprawnych i ścieżkami edukacyjnymi.

Charita Sternberk działania swoje kieruje do mieszkańców dotkniętych sytuacją kryzysową.

Dom Seniora Komarov to koncepcja wysokiej jakości życia dla seniorów z całodobową opieką zdrowotną  z kompleksowymi usługami socjalnymi i medycznymi  dobrze wyszkolonym personelem, bogatymi zajęciami i całodziennym wyżywieniem.

 

 

 

Publikacja: Czwartek, 7 Listopada 2019r. Godzina: 14:25. Wejść: 320.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności