Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRUDNICKIEGO

W związku z uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców, dotyczącymi braku dyżuru apteki w porze nocnej oraz święta, który miała pełnić Apteka „MEDICUS” (ul. Kościuszki 15) w Prudniku w dniach 15.08.2019 r.-17.08.2019 r. Starostwo Powiatowe w Prudniku wyjaśnia, że w dniu 12 lipca 2019 r. do Starostwa wpłynęło pismo z dnia 12 lipca 2019 r. Prezesa „MEDICUS” sp. z o.o., informujące o Zaprzestaniu działalności Apteki „MEDICUS” z dniem 13 lipca 2019 r. do odwołania, w związku ze zmianą jej właściciela.

Informacja o zaprzestaniu funkcjonowania Apteki „MEDICUS” została zamieszczona do wiadomości mieszkańców powiatu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku w dniu 15.07.2019 r. oraz na Facebooku Starostwa Powiatowego w Prudniku w dniu 16.07.2019 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Aktualny harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r. ustalony został przez Radę Powiatu w Prudniku Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Procedura konsultacji projektu zmieniającego powyższą uchwałę trwa ok. 1,5 miesiąca. Do chwili obecnej nowy właściciel Apteki „MEDICUS” nie złożył do Starostwa Powiatowego w Prudniku pisma informującego o planowanym terminie otwarcia apteki i godzinach jej pracy celem przygotowania stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku.

Starostwo Powiatowe nie ma możliwości swobodnego korygowania grafiku dyżurów aptek. Dlatego wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem na pełnienie dyżuru w okresie, kiedy jedna z aptek jest nieczynna, jest zamiana dyżuru między aptekami i powiadomienie o tym fakcie pacjentów stosowną informacją na witrynie apteki (oraz dodatkowo na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Prudniku). Niestety, pomimo zwrócenia się z taką prośbą do właścicieli kilku aptek, nie wyrazili oni zgody na pełnienie dodatkowego dyżuru bez pokrycia kosztów jego pełnienia. Obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na pokrycie przez Starostwo Powiatowe takich kosztów. Jednocześnie ustawa Prawo farmaceutyczne nie daje samorządowi powiatowemu narzędzi nadzoru nad aptekami, tym samym Starostwo Powiatowe nie ma możliwości wyegzekwowania pełnienia dyżuru przez apteki, ani też możliwości nałożenia na nie sankcji czy kar.

Publikacja: Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019r. Godzina: 20:16. Wejść: 219.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności