Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU Z A W I A D A M I A, że w dniu 19 października 2018r. o godz.13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku,ul.Kościuszki 76 zwołuje LVI SESJE RADY POWIATU

 1. Otwarcie LVI sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2018r.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu
  28 września 2018r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na LV sesji Rady Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty (druk nr 376).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (druk nr 377).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 378).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia
  w działalności sportowej (druk nr 379).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego (druk nr 380).
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 381).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r. (druk
  nr 382).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 383).
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki za poprzedni rok szkolny.
 18. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
 19. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie LVI sesji Rady Powiatu.

                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                 Józef Janeczko

Publikacja: Piątek, 12 Października 2018r. Godzina: 13:34. Wejść: 400.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności