Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Honorowa Statuetka ZPP dla starosty prudnickiego

Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 28 września 2018 r. starosta prudnicki Radosław Roszkowski odebrał z rąk przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego, starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny, przyznaną przez Związek Powiatów Polskich Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich. Jednocześnie Wyróżnionemu przyznany został tytuł Samorządowiec 20-lecia.

Wyróżnienie zostało przyznane „za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. Jak napisano w uzasadnieniu uchwały Zarządu ZPP z dnia 20 sierpnia br., „Radosław Roszkowski, jest bardzo aktywnym działaczem społeczno-gospodarczym i samorządowym pogranicza". Odnotowano m.in. fakt organizacji przez niego w 1999 r. biura Euroregionu Pradziad, którego został kierownikiem, a w latach 2000-2006 realizował i nadzorował realizację ok. 150 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Euroregion Pradziad uzyskał najwyższy wśród Euroregionów Polsko-Czeskich wskaźnik wykorzystania środków unijnych - blisko 100%. Radosław Roszkowski był twórcą i współtwórcą blisko 100 projektów dofinansowanych ze środków UE.
Kierowane przez niego Biuro Euroregionu działało na rzecz rozwoju gospodarczego. Stworzono m.in. bazę danych firm polskich poszukujących parterów czeskich. Wielokrotnie we współpracy z Ambasadą RP w Pradze organizowano szkolenia dla przedsiębiorców (każdorazowo ok. 100 uczestników), współorganizowano także polskie stoisko narodowe na międzynarodowych targach w Brnie. Za pracę na rzecz Euroregionu nagrodzony został Medalem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Od 2007 r. jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, skupiającego 45 gmin i powiatów, liczących łącznie ponad 700 tys. mieszkańców.

Obecnie, jako starosta prudnicki, Radosław Roszkowski „(…) skupia się na zadaniach infrastrukturalnych, na które ukierunkowana jest główna aktywność w przygotowywanych projektach unijnych” – czytamy dalej w uzasadnieniu uchwały ZPP.
Kierując Zarządem Powiatu Prudnickiego (od grudnia 2006 r.) doprowadził do opracowania i złożenia rekordowo dużej ilości projektów unijnych (oraz innych zewnętrznych, w sumie ponad 80), z których niemal wszystkie otrzymały dofinansowanie. W kadencjach 1998-2006 Powiat w ogóle nie korzystał z dofinansowania unijnego, za czasów obecnego starosty stał się jednym z liderów rankingów wojewódzkich w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania na niemal wszystkie dziedziny swojej ustawowej działalności. Wśród beneficjentów z terenu całego pogranicza polsko-czeskiego Powiat Prudnicki jest zdecydowanym liderem w ilości złożonych projektów i otrzymanego dofinansowania w ramach współpracy transgranicznej Czechy-Polska.
„Ze środków UE przebudowywane są drogi (Prudnik-Krzyżkowice-Hlinka oraz Prudnik-Wieszczyna-Jindrichov), budowane ścieżki rowerowe (Prudnik-Jindrichov), zakupywane samochody strażackie i sprzęt medyczny, remontowane obiekty szkolne, oraz realizuje się kilkadziesiąt projektów tzw. „miękkich", typu ludzie dla ludzi.” – zauważa Zarząd ZPP, dodając że w skali województwa przeprowadzono również wiele inwestycji w ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Pod przewodnictwem Radosława Roszkowskiego, w prowadzonym przez ZPP rankingu, Powiat Prudnicki awansował z odległych miejsc do krajowej czołówki i w ostatnich latach regularnie plasuje się na 11. pozycji w kraju wśród powiatów do 60 tys. mieszkańców (najwyższa pozycja wśród powiatów Opolszczyzny).

Podkreślono również działalność Radosława Roszkowskiego na niwie sportu - jest współzałożycielem MUKS Pogoń Prudnik (piłka nożna kobiet) oraz honorowym prezesem MKS Pogoń Prudnik (piłka nożna mężczyzn). Społecznie działając w Stowarzyszeniu Rozwoju Dorzecza Osobłogi, tworzy i realizuje projekty unijne dotyczące m.in. zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów przygranicznych.
Jego aktywność była wielokrotnie dostrzegana i nagradzana. Z rekomendacji władz samorządowych Województwa Opolskiego zasiada w zarządzie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, oraz w jej Radzie Programowej. W 2007 r. został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Województwa Opolskiego". Wśród wielu innych odznaczeń i wyróżnień, które otrzymał, jest m.in. medal „Pro Patria" - za szczególną dbałość o historię, Radosław Roszkowski jest bowiem autorem i współautorem, a także inicjatorem wydania szeregu publikacji książkowych, m.in. „Wielkiej Księgi Opozycji” krzewiącej pamięć o ruchach niepodległościowych po 1945 r., czy monografii poświęconych klubom sportowym na ziemi prudnickiej.

2018-09-28

2018-09-28


2018-09-28

2018-09-28


2018-09-28

2018-09-28

Publikacja: Piątek, 5 Października 2018r. Godzina: 11:16. Wejść: 228.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności