Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Nowe powiatowe projekty transgraniczne

Powiat Prudnicki we współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej zrealizuje cztery nowe projekty, z zakresu: historii, kultury i sztuki; sportu młodzieży; zacieśnienia współdziałania służb ratowniczych i medycznych.

Łączna wartość projektów to 90 tys. €. Przedsięwzięcia będą dofinansowane z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wnioski projektowe zatwierdzono na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, obradującego w dniach 21-22 maja 2018 r. w Grodźcu.

1. „Historia pogranicza fotografią, pędzlem i wierszem pisana”
Głównym celem projektu jest przybliżenie historii, dziedzictwa kulturowego, ale też obecnych atrakcji pogranicza polsko-czeskiego jego mieszkańcom. Ma też pobudzić współpracę pomiędzy artystami (malarzami, poetami, rzeźbiarzami).
Starostwo Powiatowe zorganizuje polsko-czeski plener poetycko-malarski o motywie przewodnim „Pogranicze wczoraj i dziś". Wiersze i obrazy powstałe w ramach pleneru zostaną uwiecznione w tomiku podsumowującym działalność artystów zaproszonych do Prudnika.
Wiele ciekawych prudnickich budynków doczeka się uwiecznienia przez malarzy w aktualnej formie i kształcie. W trakcie pleneru ma powstać również panorama Prudnika (zostanie ona przedstawiona podczas konferencji promującej projekt). W planach jest też wydanie II części publikacji Ryszarda Kaszy, tym razem będzie to „Powiat Prudnicki - historia dawną fotografią pisana”, a także organizacja w 2019 r. kolejnego pleneru w Republice Czeskiej.
Wartość projektu to ponad 23,5 tys. € (w tym: dofinansowanie z EFRR: prawie 20 tys. €, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1,18 tys. €, wkład własny Powiatu: ok. 2350 €).

2. „Młodzi sportowcy ambasadorami Wspólnej Europy”
Na przełomie sierpnia i września br. Starostwo Powiatowe zorganizuje w Prudniku polsko-czeski turniej piłkarski chłopców z roczników 2005-2006, pod nazwą „Mały mundial 2018", nawiązujący do Mistrzostw Świata odbywających się w Rosji.
Projekt ma na celu rozwój współpracy młodzieżowych sekcji sportowych, a także dalszą popularyzację kobiecej piłki nożnej i pogłębienie współpracy pomiędzy żeńskimi klubami sportowymi z Polski i Republiki Czeskiej.
Pogranicze polsko-czeskie posiada niemały potencjał sportowy w zakresie piłki nożnej kobiet. W odległości ok. 120 km od siebie istnieją cztery ośrodki piłkarskie - Głogówek, Prudnik, Bruntal i Ołomuniec. Również na terenie Powiatu Prudnickiego jest sporo utalentowanych piłkarsko dziewcząt, czego dowodem są sukcesy odnoszone przez prudnickie szkoły w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży, a nawet na arenie krajowej (LKS Rolnik Biedrzychowice/Głogówek).
Dostrzegając ten potencjał, władze Powiatu Prudnickiego wsparły stworzenie żeńskiego zespołu piłkarskiego - klub MUKS Pogoń Prudnik - skupiającego utalentowane dziewczęta z Gminy Prudnik i okolic, umożliwiającego im grę w rozgrywkach ligowych. Zainicjowano również współpracę pomiędzy stroną polską - kluby MUKS Pogoń Prudnik i LKS Rolnik Biedrzychowice - a partnerami czeskimi: FC Slavoj Olympia Bruntal i 1. FC Olomouc.
Wartość projektu „Młodzi sportowcy ambasadorami Wspólnej Europy” to ponad 21 tys. € (w tym: dofinansowanie z EFRR - 18 tys. €, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 tys. €, wkład własny Powiatu: ponad 2,1 tys. €).

3. „Zintensyfikowanie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim”
Projekt ma wzmocnić skuteczność współdziałania polskich oraz czeskich służb ratowniczych, a przez to przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza, turystów, uczestników imprez masowych.
Możliwości operacyjne służb ratowniczych mają zwiększyć się dzięki nowemu sprzętowi pozyskanemu w ramach projektu (m.in. lokalizator GPS, nawigacja do poszukiwań osób zaginionych, kamera termowizyjna, gogle noktowizyjne, radiotelefon przenośny, wyposażenie stanowiska kierowania), a także poprzez transfer wiedzy, umiejętności i doświadczeń, oraz budowę bezpośrednich relacji. Zacieśniona będzie współpraca miedzy policją, strażą i jednostkami samorządowymi z Polski i Czech, m.in. poprzez wspólne ćwiczenia.
Wartość projektu to 23,2 tys. € (w tym: dofinansowanie z EFRR: 19,7 tys. €, dofinansowanie z budżetu Państwa: prawie 1,2 tys. €, wkład własny Powiatu: ok. 2,3 tys €).

4. „Współpraca służb medycznych na pograniczu polsko-czeskim”
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie sprawności współdziałania polskich i czeskich medycznych służb ratunkowych. Partnerzy - Prudnickie Centrum Medyczne, Zakład Leczniczy dla osób przewlekle chorych Žáry, Zakład Opieki Zdrowotnej Krnov, Mesto Albrechtice – podejmą działania w postaci wspólnych ćwiczeń, spotkań i wymiany doświadczeń, co przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców pogranicza i turystów.
Głównym zadaniem jest zapoznanie partnerów ze szpitalem powiatowym (pokazanie zasad przyjęć do szpitala, wykonywania podstawowych badań i przygotowywania dokumentacji medycznej), a także wypracowanie wspólnych procedur działań ratunkowych, przećwiczenie łączności technicznej i prawidłowego używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych. 
Współpraca służb medycznych z Prudnika i Mesta Albrechtice obejmie zapoznanie się z rejonem działań ratunkowych, poznanie: zasad organizacyjnych i koordynacji technicznej łączności, prawidłowego używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych, funkcjonowania izby przyjęć w szpitalu powiatowym, zakresu wykonywanych badań, obsługi zakupionych urządzeń do diagnozy pacjentów). Nauka j. czeskiego zapewni lepsze porozumiewanie się.
Już 23 czerwca 2018 r. Powiat Prudnicki zorganizuje Dzień Zdrowia, podczas którego mieszkańcy pogranicza oraz pracownicy czeskich służb medycznych będą mogli poznać zakres leczenia w szpitalu powiatowym, kadrę medyczną, oraz uczestniczyć w badaniach.
Wartość projektu to ponad 22 tys. € (w tym: dofinansowanie z EFRR: prawie 18,8 tys. €, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1,1 tys. €, wkład własny Powiatu: 2,2 tys. €).

- Pozostajemy liderem na całym pograniczu polsko-czeskim, inicjując rekordową liczbę projektów, które pozwalają na działania w wielu dziedzinach życia społecznego, oraz na rzecz mieszkańców – ocenia Starosta Prudnicki, Radosław Roszkowski.

2018-06-08

2018-06-08

Publikacja: Piątek, 8 Czerwca 2018r. Godzina: 14:57. Wejść: 273.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności