Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Informacja dotycząca planowanej reformy powiatowych placówek oświatowych

Powiat nie chce likwidować żadnej szkoły! Wręcz przeciwnie – dąży do polepszenia warunków nauki.

Baza dydaktyczna jaką dysponuje Powiat Prudnicki nie jest obecnie właściwie wykorzystywana, konieczna jest więc reorganizacja sieci szkół i placówek oświatowych.

W dniu 30 kwietnia br. do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym wiceminister oświaty, Maciej Kopeć, informuje o uchyleniu przez resort negatywnej opinii Kuratora Oświaty w Opolu z dnia 15 marca br., wstrzymującej przeprowadzenie planowanej reformy struktury powiatowego szkolnictwa.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Uznano, że postanowienie wojewódzkiego Kuratora Oświaty zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, bez dostatecznego wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności. Werdykt ten stwarza szanse na wprowadzenie pożądanych rozwiązań jeszcze w tym roku.

Powiat Prudnicki prowadzi aktualnie dwie szkoły (Zespół Szkół Rolniczych z II Liceum Ogólnokształcącym – ZSR i II LO, oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - CKZiU), do których uczęszcza łącznie 780 uczniów, mieszczące się obecnie w czterech budynkach. Dla porównania, w roku 2000 w tych samych obiektach uczyło się prawie 2500 osób.

Eksploatacja budynku przy ul. Podgórnej 5 generuje dla Powiatu wysokie koszty utrzymania (300 tys. zł rocznie). Obiekt wymaga pilnego remontu, polegającego na wymianie wszystkich okien, oraz przeprowadzenia termomodernizacji, co wiąże się dużymi nakładami finansowymi. Powiat takich pieniędzy nie ma. Już teraz otrzymywana subwencja oświatowa nie wystarcza na sfinansowanie działalności szkół i placówek oświatowych, a nawet na place nauczycieli. W 2017 r. trzeba było dołożyć na oświatę ok. 1 mln 745 tys. zł. Aby poprawić ten niekorzystny ekonomicznie wskaźnik, należy ograniczyć liczbę utrzymywanych przez Powiat budynków szkolnych.

Zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych mają polegać w pierwszej kolejności na wyprowadzeniu zajęć z budynku przy ul. Podgórnej 5,  a następnie przekazaniu go Gminie Prudnik, którą po generalnym remoncie chce przeznaczyć obiekt na szkołę podstawową, niezbędną w tej części miasta. I trzeba dodać – potrzebną w kontekście bezpieczeństwa uczniów.

Nawet przy założeniu utraty zbędnego budynku przy ul. Podgórnej 5, pozostałe trzy (Kościuszki 55, Kościuszki 76, Prężyńska 3-5-7) nie zostaną zapełnione. Przewidywania co do liczby absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych w latach 2019-2024 wskazują, że nawet podczas spodziewanego zwiększonego naboru w roku szkolnym 2023/2024 (jako efekt obecnej likwidacji gimnazjów), poziom zapełnienia powiatowych szkół będzie daleki od tego z roku 2000. Czy zatem sensowne jest utrzymywanie niepotrzebnego budynku przy ul. Podgórnej, który rocznie kosztuje Powiat 300 tys. zł?

Planowana jest też zmiana siedziby szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Uczniowie Technikum Nr 1, szkoły policealne i liceum dla dorosłych, otrzymają nową siedzibę na ul. Kościuszki 55, gdzie też będzie siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pozostałe szkoły branżowe zostaną zlokalizowane przy ulicy Prężyńskiej 3-5-7.

Wbrew obiegowym opiniom, Powiat nie zakłada likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego. Przekształcenia mają poprawić efektywność funkcjonowania oświaty, nie pociągając za sobą niepotrzebnych kosztów społecznych, tj. nieuzasadnionych zwolnień, czy ograniczenia zatrudnienia nauczycieli, oraz pozostałych pracowników.

Celem jest stworzenie w budynku II LO nowoczesnego centrum edukacji. Zmiany mają przynieść Powiatowi ok. 700 tys. zł oszczędności, które przeznaczy na modernizację i doposażenie bazy oświatowej, w celu poprawy warunków nauki i pracy.

Klasy mundurowe w II LO są chlubą Powiatu Prudnickiego oraz opolskiego Kuratorium Oświaty, nie mogą zatem zniknąć z oświatowej mapy Prudnika, a wręcz przeciwnie - planowane jest otwarcie w II LO od września 2018 r. klasy kształcącej młodzież w nowatorskim kierunku „Resocjalizacja z Bezpieczeństwem Wewnętrznym”. Rozpoczęto już rekrutację.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało też o włączeniu II LO do grona placówek objętych realizowanym przez MON „Programem Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Rozwój kształcenia o profilu mundurowym potwierdza, że nie ma woli likwidacji tej, ani innych powiatowych placówek oświatowych.

Publikacja: Poniedziałek, 14 Maja 2018r. Godzina: 09:20. Wejść: 1532.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności