Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

NOWOŚĆ EDUKACYJNA w II LO w Prudniku RESOCJALIZACJA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Po raz pierwszy, jako jedyni w województwie, otwieramy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku klasę o kierunku RESOCJALIZACJA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM.

Pragniemy nawiązać do tradycji szkoły, która przez lata była kuźnią elitarnych kadr pedagogicznych. Ponownie jesteśmy prekursorami nowości dydaktycznej, ponieważ w 2009 roku otworzyliśmy w ramach innowacji klasę mundurową. W nowopowstałej klasie chcemy połączyć tradycje pedagogiczne z mundurowymi.

Przedmiotem wiodącym będzie resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii. Nauczanie będzie obejmować zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Przedstawione zostaną metody i formy twórczej resocjalizacji z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

Przedmiot wyposaży uczniów również w wiedzę psychologiczną w postaci zdobycia umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, asertywności, przydatnych w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z osobami, grupami i środowiskiem społecznym. Zdobyte kompetencje w zakresie dialogu, mediowania i negocjacji pozwolą w przyszłości z powodzeniem współpracować z przedstawicielami różnych instytucji i służb, oraz organizacjami społecznymi, wolontariuszami i partnerami społecznymi.

Ponadto w ramach warsztatów z psychologii stresu uczniowie zdobędą umiejętności: radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami, negatywnymi emocjami, oraz podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo raz w miesiącu przewidziano wykłady i warsztaty akademickie, w ramach współpracy z Instytutem Nauk Pedagogicznych - Zakładem Resocjalizacji Uniwersytetu Opolskiego, oraz z Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Natomiast we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku uczniowie odbywać będą jednodniową praktykę. Młodzież zostanie również przygotowana do testów psychologicznych, wymaganych do pracy w służbach mundurowych.

Program kształcenia przewiduje wycieczki dydaktyczne do placówek służb mundurowych, placówek penitencjarnych, ośrodka socjoterapeutycznego, instytucji samorządowych oraz na Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Poprzez działalność wolontarystyczną, m.in. wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz w Areszcie Śledczym w Prudniku, uczniowie będą rozwijać niezbędne w przyszłym zawodzie postawy prospołeczne.

Absolwenci nowego kierunku będą potrafili rozpoznać zagrożenia i patologie społeczne, oraz zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach. Zostaną ukierunkowani na podjęcie studiów z zakresu:

 • pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego;
 • edukacji dla bezpieczeństwa;
 • kryminologii i kryminalistyki;
 • obronności państwa;
 • psychologii sądowej i klinicznej, itp.

Absolwenci tych specjalności mogą podejmować funkcje:

 • pracownika cywilnego w strukturach wojskowych, policji, służbie więziennej, państwowej straży pożarnej, straży granicznej, urzędach celnych;
 • pracownika w strukturach tworzących system bezpieczeństwa narodowego, oraz organizatorów systemu bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego podległego administracji samorządowej;
 • kuratora sądowego;
 • pedagoga, wychowawcy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach, świetlicach socjoterapii, domach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, izbach dziecka, itp.

Zapraszamy młodzież z całej Opolszczyzny. Szkoła dysponuje zapleczem socjalnym w postaci Międzyszkolnej Bursy w ZSR w Prudniku. Wybór tej klasy to strzał w dziesiątkę!

Publikacja: Poniedziałek, 16 Kwietnia 2018r. Godzina: 14:12. Wejść: 270.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności