Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

RAZEM oznacza BEZPIECZNIEJ

Starostwo Powiatowe w Prudniku w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku realizowało drugi etap projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Logo

Przeprowadzono wiele ciekawych i wartościowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i szkolenia tj.: dziennikarskie, strzelectwa obronno-sportowego, artystyczne, naukowe, sportowe, komputerowe, teatralne, wokalne, instrumentalne, z musztry, z topografii i terenoznawstwa. Ponadto ogłoszone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bądź widoczny na drodze” oraz „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym”.
Podczas Rajdu Maluchów oraz VI Biegu Prudnickiego w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP w Prudniku, przy wsparciu uczniów klas mundurowych ZSR w Prudniku, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych. Wiedzę o właściwym i bezpiecznym poruszaniu się po drogach propagowano również podczas Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół specjalnych, zorganizowanego przez SOSW w Prudniku.
Kolejną formą realizacji działań profilaktycznych projektu był cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku dla rodziców i uczniów szkół na terenie powiatu o różnorodnej tematyce, podczas których uczniowie otrzymali opaski odblaskowe. Funkcjonariusz z Sekcji do walki z Cyberprzestępczością KWP w Opolu przeprowadził szkolenie dla młodzieży pod hasłem „Cyberbezpieczny uczeń”.
Uczniowie ZSR w Prudniku brali udział w warsztatach psychologicznych na temat „Ryzykowne zachowania seksualne pod wpływem używek - dlaczego narkotyki = seks?”, natomiast grupa specjalistów tj.: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni i przedstawiciele służb mundurowych uczestniczyła w wykładzie specjalistycznym na temat „Powstawanie zachowań dysfunkcyjnych i przemocowych w podejściu systemowym”. Obie formy zostały przeprowadzone przez psychologa klinicznego Aleksandrę Żyłkowską z Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.
Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku zorganizowali konferencję metodyczną pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia”. Prelegentami byli: mgr Leszek Roszczenko i mgr Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, którzy w niezwykle interesujący sposób przekazali wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego typu zagrożeniom internetowym.
W celu podniesienia wiedzy na temat prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego oraz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby, nakręcono film instruktażowy pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego” z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wsi w Zespole Szkół w Głogówku odbyło się spotkanie na temat „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”, przeprowadzone przez przedstawicieli KPP i KP PSP w Prudniku oraz PIP w Opolu. Wśród omówionych zagadnień były: zasady bezpiecznej pracy w świetle zagrożeń wypadkowych w rolnictwie; założenia ogólnopolskiej akcji przeciwko wypalaniu pozostałości roślinnych; zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania polnych płodów rolnych; zagrożenia pożarowe; rola dzielnicowego wśród społeczności wiejskiej, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz Przycisku Sieci Życia®. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne i elementy odblaskowe.
W ramach partnerskiego projektu wspierana była działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku. Klub promuje ideę wolontariatu jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Siódemka wyróżnionych wolontariuszy Prudnickiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” wzięła udział w XXIII Ogólnopolskim Finale Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, który odbył się w Gdańsku. Wyróżnienie zdobyła KAROLINA KUCZMAN, uczennica klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w ZSR w Prudniku. Grupa wolontariuszy Klubu pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Godność człowieka, a niepełnosprawność”, zorganizowanej przez Fundację "Świat na TAK" w Warszawie.
Kolejnym działaniem promującym ideę wolontariatu były „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, zorganizowane po raz trzeci przez PaTPORT ZSR w Prudniku. Tym razem zaproponowano wolontariuszom następujące warsztaty: teatralne, plastyczne, gastronomiczne, fotograficzne, taneczne, samoobrony i musztry. Działania warsztatowe zostały podsumowane na uroczystej gali, która zakończyła się wspaniałą zabawą integracyjną.
Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku tradycyjnie po raz czwarty zorganizowali na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, podczas której były serwowane bezpłatne posiłki przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR oraz SOSW w Prudniku. Młodzież zadbała o dostojną oprawę świąteczną przy wsparciu „Klubów Ośmiu” z Moszczanki i Łącznika. W tym roku gościnnie wystąpił chór z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku pod kierownictwem Iwony Preusner oraz chór z Zespołu Szkół w Głogówku pod kierownictwem Oskara Koziołka.
Realizacja partnerskiego projektu miała także na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w formie „Kwalifikacyjnego kursu obronnej walki wręcz oraz technik interwencyjnych”, „Kursu doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej” oraz „Warsztatów interwencji kryzysowej”.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt przekazania przez Starostwo Powiatowe w Prudniku dla KPP w Prudniku sprzętu o wartości 8500 zł, na który składają się: zestaw do oznakowania miejsc wypadków, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, sprzęt komputerowy oraz filmy o tematyce profilaktycznej. Sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.
Kolejnymi istotnymi działaniami były: instalacja monitoringu wizyjnego w ZSR w Prudniku i ZS w Głogówku oraz montaż 2 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w SOSW w Prudniku i Głogówku. Przedstawiciele tych instytucji odbyli szkolenia umiejętności w zakresie obsługi defibrylatora AED.

Powyższe wspólne działania bez wątpienia przyczyniły się do osiągnięcia celu projektu i wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Starostwo Powiatowe w Prudniku pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację działań, a szczególnie partnerom projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” w kwocie 100.000 zł. Powiat wniósł wkład własny w kwocie 25.000 zł.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 1


Zdjęcie 2

Zdjęcie 2


Zdjęcie 3

Zdjęcie 3


Zdjęcie 4

Zdjęcie 4


Zdjęcie 5

Zdjęcie 5


Zdjęcie 6

Zdjęcie 6


Zdjęcie 7

Zdjęcie 7


Zdjęcie 8

Zdjęcie 8


Zdjęcie 9

Zdjęcie 9


Zdjęcie 10

Zdjęcie 10


Zdjęcie 11

Zdjęcie 11


Zdjęcie 12

Zdjęcie 12


Zdjęcie 13

Zdjęcie 13


Zdjęcie 14

Zdjęcie 14


Zdjęcie 15

Zdjęcie 15


Zdjęcie 16

Zdjęcie 16


Zdjęcie 17

Zdjęcie 17


Zdjęcie 18

Zdjęcie 18


Zdjęcie 19

Zdjęcie 19


Zdjęcie 20

Zdjęcie 20


Zdjęcie 21

Zdjęcie 21


Zdjęcie 22

Zdjęcie 22


Zdjęcie 23

Zdjęcie 23


Zdjęcie 24

Zdjęcie 24


Zdjęcie 25

Zdjęcie 25


Zdjęcie 26

Zdjęcie 26


Zdjęcie 27

Zdjęcie 27


Zdjęcie 28

Zdjęcie 28


Zdjęcie 29

Zdjęcie 29


Zdjęcie 30

Zdjęcie 30


Zdjęcie 31

Zdjęcie 31


Zdjęcie 32

Zdjęcie 32


Zdjęcie 33

Zdjęcie 33


Zdjęcie 34

Zdjęcie 34


Zdjęcie 35

Zdjęcie 35


Zdjęcie 36

Zdjęcie 36


Zdjęcie 37

Zdjęcie 37


Zdjęcie 38

Zdjęcie 38


Zdjęcie 39

Zdjęcie 39


Zdjęcie 40

Zdjęcie 40


Zdjęcie 41

Zdjęcie 41


Zdjęcie 42

Zdjęcie 42


Zdjęcie 43

Zdjęcie 43


Zdjęcie 44

Zdjęcie 44


Zdjęcie 45

Zdjęcie 45


Zdjęcie 46

Zdjęcie 46


Zdjęcie 47

Zdjęcie 47


Zdjęcie 48

Zdjęcie 48


Zdjęcie 49

Zdjęcie 49


Zdjęcie 50

Zdjęcie 50


Zdjęcie 51

Zdjęcie 51

 

Publikacja: Piątek, 29 Grudnia 2017r. Godzina: 08:13. Wejść: 404.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności