Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Policja edukuje uczniów i rodziców

Funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP II” na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzili 11 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych, w których wzięło udział 231 uczniów szkół i 206 rodziców z Prudnika i Głogówka.

Logo


 

Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze: podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka przedstawili obowiązujące procedury postępowania w przypadku naruszenia norm prawnych i popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie. Zwracali szczególną uwagę na przepisy Kodeksu Karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kogo uznaje się za osobę nieletnią, poznali pojęcie czynu karalnego oraz demoralizacji.
Omawiając tematykę uzależnień funkcjonariusze przybliżyli młodzieży negatywne skutki picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych, a także wskazali czynniki sprzyjające uzależnieniom. Mówiąc o środkach odurzających wskazali ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Uczniowie dowiedzieli  się również, jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec nieletnich łamiących prawo.  
Szkolenia dotyczyły także zagadnień cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, wskazując na aspekty niewłaściwego korzystania z Internetu, zagrożenia płynące z Sieci oraz sposoby i metody ich rozpoznawania. Podniesiono kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ze szczególnym zaakcentowaniem najczęściej popełnianych przestępstw internetowych w postaci Hejtingu, Trollingu i Stalkingu.
Podczas spotkań odbyła się projekcja filmów profilaktycznych o tematyce cyberprzemocy w szkole z serii „Zaplątani w  Sieć”: „Happy sleeping”, „Cyberbullying” i „Sexting”.
Funkcjonariusze podczas zajęć rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z uczniami wszystkich szkół na terenie powiatu. Zaprezentowali m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podstawowe znaki drogowe, wyposażenie roweru oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów. Wskazali zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych oraz wręczyli uczniom opaski odblaskowe. Jako główne przyczyny wypadków drogowych wskazali brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Omówili konsekwencje karne w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd będąc pod wpływem środków psychoaktywnych oraz korzystają z telefonów komórkowych.
Podczas wizyty uczniów klas mundurowych II LO w Prudniku w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego przedstawili zasady prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego oraz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych. Zaprezentowali uczniom film instruktażowy pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”, który powstał we współpracy Starostwa Powiatowego w Prudniku z Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Komendą Powiatową PSP w Prudniku w ramach partnerskiego projektu.
Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z rodzicami uczniów funkcjonariusze omówili zagrożenia płynące z Internetu oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom. Szczegółowo przedstawili zjawisko cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości i wskazali najczęściej popełniane przestępstwa internetowe. Zaprezentowali sposoby zabezpieczenia komputera, jak również polecili rodzicom zwiększenie nadzoru nad dziećmi korzystającymi z komputera i Internetu. Poruszyli kwestię gier internetowych, jako uzależnienia oraz czynnika prowadzącego do demoralizacji nieletniego.
Ponadto w trakcie prowadzonych spotkań z rodzicami funkcjonariusze przedstawili zagadnienie profilaktyki narkotykowej prezentując walizkę narkotykową z jej wyposażeniem. W celu podniesienia świadomości rodziców  ukazali  konsekwencje względem osób nieletnich popełniających czyny karalne związane z m.in. posiadaniem i sprzedażą środków odurzających w oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedstawili także zarys możliwości prawnych rodziców oraz nauczycieli pod kątem wykonywania testów narkotykowych. Wskazali instytucje pomocowe udzielające wsparcia dla rodzin z problemem narkomanii.

Projekt dofinansowany został ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 1


Zdjęcie 2

Zdjęcie 2


Zdjęcie 3

Zdjęcie 3


Zdjęcie 4

Zdjęcie 4


Zdjęcie 5

Zdjęcie 5


Zdjęcie 6

Zdjęcie 6


Zdjęcie 7

Zdjęcie 7


Zdjęcie 8

Zdjęcie 8


Zdjęcie 9

Zdjęcie 9


Zdjęcie 10

Zdjęcie 10


Zdjęcie 11

Zdjęcie 11


Zdjęcie 12

Zdjęcie 12


Zdjęcie 13

Zdjęcie 13


Zdjęcie 14

Zdjęcie 14


Zdjęcie 15

Zdjęcie 15


Zdjęcie 16

Zdjęcie 16


Zdjęcie 17

Zdjęcie 17


Zdjęcie 18

Zdjęcie 18 

Publikacja: Czwartek, 28 Grudnia 2017r. Godzina: 09:54. Wejść: 296.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności