Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej relacji Biała-Sowin

Przebudowa drogi powiatowej relacji Biała-Sowin

Powiat Prudnicki realizuje inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Inwestycja ma duże znaczenie dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem, a innymi ośrodkami w regionie. Wpłynie na zwiększenie przepustowości układu drogowego w powiecie prudnickim, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz ruchu pieszych zwłaszcza dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły i świetlicy a także mieszkańców udającym się do szpitala i urzędu.

Projekt przewiduje:

 • przebudowę drogi na odcinku 5,53 km. wraz z odwodnieniem,
 • wykonanie poboczy na powierzchni 8209 m.,
 • wykonanie chodników na powierzchni 3890,9 m.,
 • wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni 1284,66 m. oraz pionowego - 74 sztuk,
 • wzniesionego skrzyżowania, progu zwalniającego oraz sygnalizacji świetlnej przy przejściu.

Termin realizacji: listopad 2019 r. - listopad 2020 r.

Wartość zadania to 7 910 745,31 zł. i jest ono dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% tj., 3 994 622,65 zł. środków Powiatu Prudnickiego w wysokości 1 997 311,33 zł. i Gminy Biała w wysokości 1 997 311,32 zł.

droga Biała - Sowin
droga Biała - Sowin
droga Biała - Sowin
droga Biała - Sowin

Celem projektu jest rozwiązanie problemu niezadowalającego standardu drogi Powiatu Prudnickiego, która służy sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych przez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej.

Planowane efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i ruchu kołowego,
 • skrócenie czasu dojazdu do ośrodków gospodarczych,
 • usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
 • zwiększenie przepustowości układu drogowego,
 • stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej na tym terenie,
 • krótszy czas reakcji służb w przypadku wypadków i wystąpienia klęsk żywiołowych ( m.in.: straż, policja, pogotowie),
 • stworzenie alternatywy do objazdów dla dróg wojewódzkich.

Harmonogram robót

Harmonogram robót

Tabela droga Biała - Sowin

Prace na drodze Biała-Sowin dobiegają końca

Prace na drodze Biała-Sowin dobiegają końca

Inwestycja drogowa Powiatu Prudnickiego realizowana w partnerstwie z Gmina Biała w latach 2019/2020 z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała -Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastruktura towarzyszącą”

W ramach zadania wykonano:

 • kompleksowo nawierzchnię jezdni z warstwami podbudów, warstwą wiążącą oraz warstwą ścieralną na całym odcinku drogi;
 • przebudowę oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej wraz z niezbędnymi przyłączami oraz wpustami drogowymi;
 • chodniki oraz opaski na całym odcinku drogi zgodnie z dokumentacją projektową;
 • zjazdy indywidualne oraz wszystkie skrzyżowania z drogami gminnymi oraz drogą powiatową;
 • pobocze na całym odcinku drogi;
 • oznakowanie pionowe wraz z montażem znaków aktywnych, solarów oraz radarów.

Do wykonania pozostaje wykonanie malowania poziomego, skrzyżowania wyniesionego oraz montaż barier zabezpieczających.

Termin oddania prac – wrzesień 2020r.

Zadanie zostało rozliczone częściowo w 2019 roku na kwotę 3 124 243,17zł pochodzących z ze środków budżetu Państwa. Do rozliczenia w 2020 roku pozostaje kwota 4 862 454,64zł.

Całkowita wartość projektu po przetargu 7 986 697,81 zł, w tym dofinansowanie 3.993 348,90zł z dotacji celowej budżetu państwa, wkład własny Powiatu Prudnickiego 2.015 661,91zł i Gminy Biała 1.977.687,00zł

Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Flaga i godło

 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności