Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej relacji Biała-Sowin

Przebudowa drogi powiatowej relacji Biała-Sowin

Powiat Prudnicki realizuje inwestycję "Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Inwestycja ma duże znaczenie dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem, a innymi ośrodkami w regionie. Wpłynie na zwiększenie przepustowości układu drogowego w powiecie prudnickim, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz ruchu pieszych zwłaszcza dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły i świetlicy a także mieszkańców udającym się do szpitala i urzędu.

Projekt przewiduje:

 • przebudowę drogi na odcinku 5,53 km. wraz z odwodnieniem,
 • wykonanie poboczy na powierzchni 8209 m.,
 • wykonanie chodników na powierzchni 3890,9 m.,
 • wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni 1284,66 m. oraz pionowego - 74 sztuk,
 • wzniesionego skrzyżowania, progu zwalniającego oraz sygnalizacji świetlnej przy przejściu.

Termin realizacji: listopad 2019 r. - listopad 2020 r.

Wartość zadania to 7 910 745,31 zł. i jest ono dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% tj., 3 994 622,65 zł. środków Powiatu Prudnickiego w wysokości 1 997 311,33 zł. i Gminy Biała w wysokości 1 997 311,32 zł.

droga Biała - Sowin
droga Biała - Sowin
droga Biała - Sowin
droga Biała - Sowin

Celem projektu jest rozwiązanie problemu niezadowalającego standardu drogi Powiatu Prudnickiego, która służy sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych przez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej.

Planowane efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i ruchu kołowego,
 • skrócenie czasu dojazdu do ośrodków gospodarczych,
 • usprawnienie połączeń komunikacyjnych,
 • zwiększenie przepustowości układu drogowego,
 • stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej na tym terenie,
 • krótszy czas reakcji służb w przypadku wypadków i wystąpienia klęsk żywiołowych ( m.in.: straż, policja, pogotowie),
 • stworzenie alternatywy do objazdów dla dróg wojewódzkich.

Harmonogram robót

Harmonogram robót

Tabela droga Biała - Sowin

Prace na drodze Biała-Sowin dobiegają końca

Prace na drodze Biała-Sowin dobiegają końca

Inwestycja drogowa Powiatu Prudnickiego realizowana w partnerstwie z Gmina Biała w latach 2019/2020 z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała -Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastruktura towarzyszącą”

W ramach zadania wykonano:

 • kompleksowo nawierzchnię jezdni z warstwami podbudów, warstwą wiążącą oraz warstwą ścieralną na całym odcinku drogi;
 • przebudowę oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej wraz z niezbędnymi przyłączami oraz wpustami drogowymi;
 • chodniki oraz opaski na całym odcinku drogi zgodnie z dokumentacją projektową;
 • zjazdy indywidualne oraz wszystkie skrzyżowania z drogami gminnymi oraz drogą powiatową;
 • pobocze na całym odcinku drogi;
 • oznakowanie pionowe wraz z montażem znaków aktywnych, solarów oraz radarów.

Do wykonania pozostaje wykonanie malowania poziomego, skrzyżowania wyniesionego oraz montaż barier zabezpieczających.

Termin oddania prac – wrzesień 2020r.

Zadanie zostało rozliczone częściowo w 2019 roku na kwotę 3 124 243,17zł pochodzących z ze środków budżetu Państwa. Do rozliczenia w 2020 roku pozostaje kwota 4 862 454,64zł.

Całkowita wartość projektu po przetargu 7 986 697,81 zł, w tym dofinansowanie 3.993 348,90zł z dotacji celowej budżetu państwa, wkład własny Powiatu Prudnickiego 2.015 661,91zł i Gminy Biała 1.977.687,00zł

Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin
Tabela droga Biała - Sowin

Droga Biała-Sowin oddana do użytku

Droga Biała-Sowin oddana do użytku

Mieszkańcy mogą już w pełni cieszyć się efektami tej wyczekiwanej inwestycji. Nowa droga znacząco podniesie komfort użytkowników oraz zwiększy bezpieczeństwo w regionie.

W czwartek, 1 października uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm RP Violetta Porowska, Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Burmistrz Białej Edward Plicko oraz Wicestarosta Prudnicki Janusz Siano. Odcinek drogi relacji Biała-Sowin wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do Górki Prudnickiej był od lat typowany do wykonania generalnego remontu. Teraz, dzięki staraniom Zarządu Powiatu Prudnickiego przy wsparciu Gminy Biała udało się wykonać to kosztowne zadanie, które poprawi nie tylko standard nawierzchni, ale również bezpieczeństwo.

Ta inwestycja jest dla nas niezwykle istotna, jako że finalizuje ponad 10-letnią pracę Powiatu Prudnickiego nad przebudową drogi Biała-Pogórze. Ten odcinek, który łączy miasto Biała z Górką Prudnicką, jest ważny również ze względów bezpieczeństwa w regionie, ponieważ pełni funkcje ewentualnego objazdu dla drogi wojewódzkiej 414 – mówił starosta Radosław Roszkowski.

Ta droga jest potrzebna i bardzo ważna. Na ten odcinek wydatkowaliśmy co roku duże środki z budżetu powiatu na bieżące remonty. Nawierzchnia była mocno zdegradowana. Teraz ta droga jest nowoczesna i będzie dobrze służyć na co dzień mieszkańcom Białej, Ligoty Bialskiej, Górki Prudnickiej, Brzeźnicy, Frącek czy Pogórza – dodał wicestarosta Janusz Siano.

Podczas przebudowy zadbano również o tak ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu elementy, takie jak nowe chodniki, pobocza czy zjazdy indywidualne do dróg gminnych oraz drogi powiatowej. W ramach prowadzonych prac poprawiono również bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie nowoczesnych wzniesionych skrzyżowań, zmodernizowanych przejść dla pieszych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zastosowano również barierki, odgradzające chodnik od strony stromej skarpy.

Inwestycji nie udałoby się przeprowadzić bez wsparcia finansowego ze strony rządowej oraz Gminy Biała.

Fundusz Dróg Samorządowych to wspaniała rządowa inwestycja, która właśnie wspiera te drogi samorządowe, które są najbliżej ludzi. Tak samo jest z odcinkiem, który z wielką satysfakcją otwieraliśmy. Droga, która przez lata była zaniedbana, dzisiaj ma świetną nawierzchnię, zrobione pobocza oraz bardzo dobre oznaczenia – mówiła poseł Violetta Porowska.

Jest to jedna z głównych dróg łączących północ z południem gminy. Nawierzchnia była wcześniej w fatalnym stanie, dlatego podjęliśmy decyzję o współfinansowaniu tej inwestycji z budżetu Gminy Biała – dodał po uroczystym otwarciu burmistrz Edward Plicko.

Całkowita wartość inwestycji to 7 986 697,81 zł. Na ten liczący przeszło 5,5 km odcinek drogi udało się pozyskać dotację celową z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 3.993 348,90 zł Resztę kwoty sfinansowały z własnych środków samorządy: Powiat Prudnicki 2.015 661,91 zł oraz Gmina Biała 1.977.687,00 zł.

Droga Biała-Sowin oddana do użytku
Droga Biała-Sowin oddana do użytku
Droga Biała-Sowin oddana do użytku
Droga Biała-Sowin oddana do użytku
Droga Biała-Sowin oddana do użytku
Flaga i godło

 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności